Vlada soglasna – potrebno je vrniti našo filmsko dediščino!

Foto: pixabay.com

Že vse od 15. februarja leta 1968 so naši filmi v hrambi v Jugoslovanski kinoteki v Beogradu.

Takole razlagajo:

“Trinajst slovenskih celovečernih filmov (negativ slike in tona) je bilo na podlagi dogovora o depozitu 15. februarja 1968 s strani producenta TRIGLAV FILM predanih v hrambo v Jugoslovansko kinoteko v Beogradu. V Sloveniji namreč takrat nismo zagotavljali primernega depoja za hrambo filmov na izjemno gorljivem nitratnem filmskem traku. Gre za pomembne filme, ki vsi sodijo v slovensko filmsko klasiko:

– Na svoji zemlji,

– Trst,

– Kekec,

– Jara gospoda,

– Svet na kajžarju,

– Dobri stari pianino,

– Dobro morje,

– Akcija,

– Veselica,

– Ti loviš,

– Naš avto,

– Tri četrtine sonca,

– Balada o trobenti in oblaku.”

Vlad je na dopisni seji soglašala z nameravanim podpisom Pogodbe o prevzemu slovenskih celovečernih filmov, ki se nahajajo v hrambi Jugoslovanske kinoteke v Beogradu.

Glede pogodbe pa še razlaga:

“Republiški komite za kulturo SRS je od leta 1968 pa vse do leta 1990 sklepal pogodbe o hrambi navedenih filmov z Jugoslovansko kinoteko in ji za hrambo plačeval dogovorjeni znesek nadomestila. Z osamosvojitvijo Slovenije je ta zadeva ostala nerešena. Plačila za hrambo so se prekinila. Z Jugoslovansko kinoteko se je Arhiv Republike Slovenije že pred leti začel pogovarjati o izročitvi filmov. Nasprotna stran je to pogojevala s plačilom nadomestila hrambe od leta 1991 naprej. V Arhivu Republike Slovenije so na podlagi zneska iz zadnje pogodbe leta 1989 pripravili izračun nadomestila za hrambo od leta 1991 do 2021 s pripadajočimi obrestmi ter ga uskladili z Jugoslovansko kinoteko. Zato so pripravili predlog pogodbe, s katerim se Vlada seznanja in k njej daje soglasje.” 

Takoj po vrnitvi filmov bodo v Arhivu Republike Slovenije – Filmskem arhivu nemudoma pričeli s postopki digitalizacije pridobljenih filmov ter jih tako še dodatno zaščitili.

Ministrstvo za kulturo, ki bo poskrbelo za vir financiranja bo za ta namen – plačilo za hrambo – porabilo 43.791,57 evrov.