Vetrne elektrarne na Paškem Kozjaku?

Foto: pixabay.com

Ministrstvo za okolje in prostor je v tem mesecu objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za vetrne elektrarne.

Pobuda omogoča občanom, da sodelujejo s predlogi in mnenji pri tem projektu.

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/pobuda-za-pripravo-drzavnega-prostorska-nacrta-za-polje-vetrnih-elektrarn/

Na Paškem Kozjaku je predvidena gradnja štirih vetrnih elektrarn. Trije bi bili v občini Vitanje, eden pa v bližini Dobrne.

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/DPN/Javne-razgrnitve/PVE-Paski-Kozjak/PVE_Paski_kozjak_povzetek_za_javnost.pdf

Investitor omenjenega projekta so Dravske elektrarne Maribor d.o.o.. Investitor še ne razpolaga z informacijo o tipu agregatov, ker je postopek še vedno v fazi pobude.

So pa predvidene naslednje velikosti:

– agregat bo sestavljen iz temelja premera 25 metrov.

– stolpi bodo v višini od 110 do 140 metrov.

– na stolpu bo turbina z generatorjem in elektroniko.

– premer rotorja bo med 125 in 145 metri.

S svojimi predlogi in pripombami lahko torej sodelujete do 20. 11. 2019 do okrog polnoči.