Velenje je sedaj zeleno – pod vodstvom SD – kam ste pa skrili Družmirje?

Foto: pixabay.com

Zadnji kongres stranke SD, ki že več desetletij vodi dogajanje v Šaleški dolini in Velenju, je razkril, da gredo v zeleno.

Najbrž bi jim še verjeli, če bi še obstajalo Družmirje. Gostilna Čok, prebivalci, kegljišče, cerkev, trgovina, kino.

Nismo pa še tako stari, da se ne bi spominjali Družmirja, ki je sedaj zbrisan z obličja zemlje prav zaradi pohlepa stranke SD.

In ja, v tistih časih se je imenovala morda tudi drugače, saj nenehno spreminja svoje ime s katerim posega v prostor.

Po tolikih desetletjih njihovega vodenja se res lahko vprašamo – kje pa še imate zeleno, razen v središču mesta umetno nasajenih dreves? Razen velenjskega jezera, ki grozi Šoštanju? Razenj doline, ki se pogreza sama vase?

Ste prebivalci že pozabili, kako so do sedaj skrbeli za zeleno:

– Družmirje – z lahkoto so ga potopili; porušili cerkev; prekopali umrle – pomembnejše je bilo ropanje lignita. Ljudje so bili v drugem planu.

– zgradili TEŠ 6 in ga na naš račun preplačali. Ob tem pa so nekateri bajno zaslužili.

– priseljencem dodeljujejo socialne pomoči do katerih morda niti niso upravičeni. Ženske dobivajo doklade in socialno pomoč – moški pa delajo v tujini.

– za zdravstveni dom so iskali zdravnika, ki bi znal albanščino – ob tem pa je župan pisal državi, da naj uredi zakonodajo.

Mi vam povemo – zakonodaja že obstaja, le spoštovati jo morate!

Kako?

Preprosto, komunalo plačujemo na podlagi družinskih članov – kako je lahko na enem naslovu prijavljenih več oseb? Zakaj pa mi, staroselci moramo plačevati komunalo celo za domače živali?

– že zdaj lahko zahtevate, da morajo priseljenci znati naš jezik:

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3915

V to spadajo tudi na primer čistilke, kuharji, smetarji, hišniki – vsi, ki so zaposleni v javnem sektorju:

“(2) Zahtevnost posameznega uradniškega ali strokovno-tehničnega delovnega mesta je na splošno določena z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06 in 9/07 – katalogi v prilogah). Razvrstitev in opisi delovnih mest iz navedene uredbe se smiselno uporabljajo tudi glede potrebnega znanja slovenščine za delovna mesta pri izvajalcih javnih služb in nosilcih javnih pooblastil.”

Morda bi lahko zakon deloval tudi za tiste, ki kot s.p. delajo za javni sektor?

Če ne vidite rešitve, morate “zeleni” poskrbeti za to, da bo Slovenija še ostala zelena in predvsem – zelena.

Predlagajte zakonodajo – saj ste v vladi – včeraj rdeči, danes zeleni! Mar ne?

Mikki