Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bil v prvem četrtletju letošnjega leta naravni prirast izrazito negativen, selitveni prirast pa pozitiven.

Več umrlih kot živorojenih

V prvem četrtletju 2017 se je rodilo 4.717, umrlo pa 6.172 prebivalcev kar pomeni za 1.455 več umrlih kot rojenih. Število rojenih je bilo za 198 nižje, število umrlih pa za 654 višje kot v istem obdobju lani. V enem letu je negativna vrednost naravnega prirasta na tisoč prebivalcev z -1,2 narastla na -2,9.

Foto: Pixabay

Manj sklenjenih zakonski zvez in razvez kot v istem četrtletju prejšnjega leta

 

Foto: Pixabay

V prvem četrtletju letošnjega leta je zakonsko zvezo sklenilo 579 parov, kar je 41 manj kot v istem obdobju leta 2016. Razvezalo se je 647 parov ali 19 manj kot v prvem četrtletju leta 2016.

 

Notranjih selitev je bilo v prvem četrtletju letos več, selitveni prirast državljanov Slovenije pa je bil že štiriindvajseto četrtletje zapored negativen

V prvem četrtletju letos je bilo registriranih 27.192 notranjih selitev ali za 5,5 odstotkov več kot v prvem četrtletju leta 2016.

V Slovenijo se je v prvih treh mesecih priselilo 4.173 prebivalcev oziroma za 14,6 odstotkov več kot v prvem četrtletju lanskega leta. Odselilo se jih je 3.777, kar je 77 manj kot v istem obdobju lani. Odseljenih državljanov Slovenije je bilo 1.887, število odseljenih tujih državljanov pa 1.890.

Selitveni prirast državljanov Slovenije je bil negativen. Iz države se je odselilo 1.128 državljanov več kot se jih je vanjo priselilo. Selitveni prirast tujih državljanov je bil pozitiven, saj se je priselilo 1.524 tujih državljanov več kot se jih je odselilo.

Kaj kažejo podatki za Savinjsko statistično regijo?

Iz Savinjske statistične regije se je po podatkih SURS v letu 2016 v tujino odselilo 1.716 prebivalcev, od tega 1.035 moških in 681 žensk oziroma 901 državljan RS in 815 tujih državljanov. Priseljenih prebivalcev iz tujine je v istem letu bilo 2016, med njimi 1.365 moških in 651 žensk. Selitveni prirast je bil pozitiven, priselilo pa se je 300 prebivalcev več kot odselilo.

Iz drugih statističnih regij se je v Savinjsko regijo priselilo 5.374 prebivalcev, med katerimi je bilo 2.925 moških in 2.449 žensk. Iz Savinjske pa se je v druge statistične regije odselilo skupno 5.294 prebivalcev, od tega 2.772 moških in 2.522 žensk. Selitveni prirast je bil pozitiven.

V letu 2015 je bilo število živorojenih v tej regiji 2.555, med njimi pa 91 več dečkov kot deklic oziroma 1.323 dečkov in 1.232 deklic. Povprečna starost mater je bila 30,4 leta, povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka pa 28,8 let. V zunajzakonski zvezi se je v letu 2015 rodilo 65,3 odstotka živorojenih otrok.

Foto: Pixabay

Povprečna starost umrlih v Savinjski statistični regiji je v letu 2015 bila 76,2 leti, pri moških 72,3 in pri ženskah 80,3 leta.