Varnost v prometu!

Foto: Policijska uprava Celje

 

Včeraj,  21. aprila 2018,  je v  ŽŠAM Centru varne vožnje na Ljubečni, potekala preventivna prireditev namenjena večji varnosti motoristov. Poleg policistov Postaje prometne policije Celje, so na prireditvi sodelovali še predstavniki Javne agencije RS za varnost prometa, ZŠAM Celje, Poklicne gasilske enote Celje ter Reševalne službe Šmarje pri Jelšah.

Po uvodnih besedah predstavnikov organizatorjev, so sodelujoči, vsak s svojega področja, opozarjali motoriste na stvari, ki so najpomembnejše  za varno vožnjo, predstavniki Poklicne gasilske enote Celje ter Reševalne službe Šmarje pri Jelšah pa so opozorili na primerna ravnanja v primeru prometnih nesreč.

V prikazni vaji, kjer je bila v prometni nesreči hudo poškodovana motoristka, voznik povzročitelj pa je pobegnil s kraja dejanja, so policisti pobeglega voznika ustavili s pomočjo »stingerja«. Reševalci in gasilci pa so ob tej priložnosti prikazali in pokomentirali prve nujne
ukrepe na kraju.

Sledila je vožnja na poligonu, kjer je policist prikazal več elementov vožnje kot na primer  vožnjo v krogu, izogibanje oviram, ustavljanje v sili in več drugega.

Na veliko veselje organizatorjev so se mnogi udeleženci prireditve odzvali povabilu in se zapeljali po poligonu, kjer sta jim svetovala policista in predstavnica Javne agencije RS za varnost prometa.

Organizatorji  so bili  z obiskom izjemno zadovoljni, enako lahko po besedah obiskovalcev, pretežno motoristov, rečemo tudi zanje.

Vsem motoristom in ostalim voznikom enoslednih vozil želimo srečno vožnjo.

Foto: Policijska uprava Celje