VABILO na 2. javno razpravo v sklopu priprave Občinske celostne prometne strategije občine Prebold (OCPS) – analiza obstoječega stanja.

Po uspešno izvedeni 1. javni razpravi v sklopu priprave OCPS Prebold, kjer so obravnavali vizijo in strateške cilje prihajajoče strategije, vas ponovno vabljeni k sodelovanju.

Tokrat boste lahko skupaj iskali odgovore na vprašanja kot so:
– Kakšne so prednosti in slabosti obstoječega prometnega sistema v občini?
– Kateri so ključni izzivi in priložnosti?
– Kje so kritične točke in s kakšnimi ukrepi jih lahko rešimo?

Sodelovanje širšega kroga deležnikov je ključno, saj želijo v občini ustvariti trajnostno in celovito strategijo, ki bo služila kot temelj za razvoj mobilnosti občine v prihodnjih letih. Občani lahko svoje predloge na temo celostnega prometnega načrtovanja v Občini Prebold že pred samo javno razpravo posredujete na elektronski naslov: [email protected]

Datum izvedbe delavnice: sreda, 26. 6. 2024
Čas začetka: 17:00
Predviden čas zaključka: 19:00
Lokacija: Medgeneracijski center Prebold

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Prebold