Predstavitev predloga vizije in ciljev OCPS, VIR: Občina Polzela

Občina Polzela vas vabi na 1. javno razpravo na temo priprave Občinske celostne prometne strategije Občine Polzela (OCPS): »Predstavitev predloga vizije in ciljev OCPS«.

Skozi razpravo boste imeli skupaj priložnost iskati odgovore na osrednja vprašanja, kot na primer:

 

S kakšnimi izzivi se soočamo v prometu?

V kakšni občini želimo živeti v naslednjih 10 letih?

Kaj spremeniti, da bomo potovali brez avtomobila?

Ali so poti v šolo varne?

 

Na podlagi vaših predlogov bodo lažje oblikovali končno vizijo razvoja prometa v občini in določili konkretnejše cilje. Sodelovanje širšega kroga občanov je ključno, saj želimo ustvariti trajnostno in celovito strategijo, ki bo služila kot temelj za razvoj mobilnosti naše občine v prihodnjih letih.

Javna razprava bo potekala

v sredo, 12. junija 2024, ob 17. uri na gradu Komenda v VIT točki Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva.

Veselijo se srečanja z vami in skupnega dela za trajnostno prihodnost naše občine.

Vsi občani ste lepo vabljeni, da svoje predloge na temo celostnega prometnega načrtovanja v Občini Polzela posredujete na elektronski naslov [email protected]

Hkrati vas vabimo še k izpolnitvi ankete o stanju prometa v občini Polzela.
Hvaležni bomo za vsak odgovor!

Dostop do spletne ankete: https://www.1ka.si/a/c5197cb9

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Polzela