Ob upravni stavbi Mestne občine Velenje bodo predvidoma v ponedeljek, 28. avgusta, pričeli z urejanjem šestih ločenih parkirnih mest za vozila na električni pogon s tremi polnilnicami.

    • Ena polnilnica bo namenjena službenim vozilom občine,
    • drugi dve pa bosta v upravljanju najemnika, ki bo tudi izposojal električna vozila.
    • Z novo ponudbo – souporabo vozil – želijo zmanjšati število avtomobilov v mestnem središču in v ostalih delih mesta.
    • Zaključek investicije predvidevajo konec oktobra 2023.
    Uredili bodo šest parkirnih mest s tremi polnilnicami. Ena polnilnica je predvidena za napajanje do moči 120 kW in bo omogočala polnjenje dveh vozil hkrati (vsaka po 60 kW). Ta polnilna postaja bo vezana na števec Mestne občine Velenje, zato bo ločena od preostalih dveh polnilnih postaj. Preostali dve polnilni postaji bosta moči 2×22 kW in bosta vezani na lasten števec električne energije. Upravljal ju bo najemnik, ki bo električna vozila tudi izposojal.

Eden izmed načinov za zmanjšanje števila avtomobilov v mestnem središču in v ostalih delih mesta je tudi souporaba vozil ali carsharing. Souporaba je uporaba avtomobila izvajalca storitve, ki nudi kratkotrajno plačljivo izposojo vozil, na način, da vozilo uporabnik prevzame in pusti na določenem mestu. S souporabo vozil (carsharing) želijo v Mesni občini Velenje spodbuditi trajnostno mobilnost, razbremeniti promet in prispevati k čistejšemu zraku, saj so vozila, ki so namenjena souporabi vozil, običajno na električni pogon.

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje