V februarju bo koncesionar za vzdrževanje vodotokov na območju Mestne občine Velenje NIVO EKO, d. o. o., nadaljeval z izvajanjem nujnih del za odpravo posledic visokih voda tudi gorvodno na reki Paki v Velenju, in sicer na območju mosta pri Mladosti, pri mostu pod Kidričevo ter mostu pri Osnovni šoli Livada. O morebitni zapori pešpoti vas bomo še obveščali.

Trenutno koncesionar zaključuje z nujnimi deli za odpravo posledic visokih voda na vodotoku Paka v Velenju nad in pod mostom ob Cesti talcev. Z deli na tej lokaciji bo predvidoma zaključil do srede, 7. februarja.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje