V VELENJU SO ODSTRANILI DOTRAJANO KAPELO Z GROBNICO

Foto: Rok Poles

Na pokopališču Šmartno v Mestni občini Velenje so konec preteklega tedna začeli z deli za odstranitev dotrajane kapelice z grobnico. V dogovoru z župnijo Velenje sv. Martin in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, je bila kapelica porušena, saj naj bi ogrožala varnost obiskovalcev pokopališča. Določene sakralne predmete (križ, portal, grb) iz kapele bo arhiviral Muzej Velenje. Tako so zapisali na spletni strani Mestne občine Velenje.

ZGODOVINA GROBNIH KAPEL V ŠALEŠKI DOLINI

V Šaleški dolini so zgradili tri zgodovinske grobne kapele. Od tega je bila leta 1870 postavljena kapela za grofico Aloysio Harncour- Univerzagt, rojeno Locatelli.

Grofica Aloysia, ki je bila poročena z grofom Maximilianom, ki je zgradil Vilo Bianco, je umrla leta 1869. Na pokopališču pri sv. Martinu jo je 26. maja pokopal dekan Miklavžin v kovinski krsti. Grob je bil »zgoraj, sezidan in obokan«. Nad grofičinim grobom je dal grofičin »bratranec«, grof Lichnowsky- Werdenberg, leta 1870 postaviti grobno kapelo. Vodja gradnje je bil velenjski tržan in občinski zdravnik Fran Skubic (1835- 1899). Grof je kapelo opremil z vsem potrebnim in naložil capital za vzdrževanje kapele in tri maše letno (na dan rojstva, god in dan smrti grofice) kaplanu pri sv. Martinu. Kapela je bila slovesno blagoslovljena 24. novembra 1870 v prisotnosti grofa Lichnowskega in grofičinih otrok.

Kapela je bila pomembni del starega velenjskega pokopališča. Velenjčane so nekdaj pokopavali okoli župnijske cerkve sv. Martina, imenitnike in plemiče pa okoli pomembnejše, dekanijske cerkve sv. Jurija v Škalah ali v njej, nekatere verjetno v grajskih kapelah.

Leta 1842 so za cerkvijo sv. Martina uredili novo pokopališče. Prej so bili grobovi stisnjeni na ozek pas zemlje neposredno okoli cerkve, nato pa umaknjeni na pravokotno grobno polje nekaj deset metrov proč od cerkve. Kasneje je bilo potrebno pokopališče razširiti. Povzeto po: Kratki znanstveni prispevek, Rok Poles, univ. dipl. inž. Arhitekture.

Župnija Velenje sv. Martin in Zavod za varstvo kulturne dediščine načrtujejo, da bi v prihodnjih letih na mestu kapele odstranjene sakralne predmete postavili nazaj.