Na območju Krajevne skupnosti Vinska Gora se močno povečuje naseljenost, zaradi česar so v Mestni občini Velenje že pred časom zgradili nov vrtec. Urejajo tudi komunalno infrastrukturo, da bi ustrezno zadostili potrebam novih prebivalcev. V ta namen so že zgradili malo komunalno čistilno napravo in del kanalizacije. V lanskem letu so na območju Podvina in Pirešice ter naselja Vinska Gora – center dogradili dva nova kanalizacijskega odseka v skupni dolžini 1.200 metrov. Na tem območju z nadgradnjo komunalne infrastrukture nadaljujejo, in sicer so v teh dneh začeli z urejanjem v novem naselju v Vinski Gori. 

Na območju novega naselja v Vinski Gori je do konca letošnjega julija predvidena izgradnja cevovoda za komunalno odpadno in padavinsko vodo, vodovodnega omrežja z vodovodnimi priključki, zaščitne cevi za energetski in telekomunikacijski koridor, javne razsvetljave in ceste. Izgradnja komunalne infrastrukture bo omogočila priključitev še 12 obstoječim objektom, objektom, ki so že v fazi gradnje, in tudi predvidenim novogradnjam. Z investicijo bosta center Vinske Gore in ožja okolica v glavnini pokrita z osnovno komunalno infrastrukturo. Vrednost del ocenjujejo na 367 tisoč evrov brez DDV.

Zagotavljanje ustreznih komunalnih storitev je ključno za razvoj vsakega naselja, zato bodo tudi v prihodnje načrtovali in izvajali infrastrukturne projekte. Načrtujejo izgradnjo dela kanalizacije za obstoječe naselje Pirešica, razširitev obstoječe čistilne naprave in izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo v naselju Prelska.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje