V Šoštanju letos deveto leto zapored mladi lepšajo mesto

Foto: Pixabay

Deveto leto zapored občina Šoštanj ob pomoči Holdinga slovenskih elektrarn organizira projekt “Mladi lepšajo mesto in okolico”. V vseh teh letih se je zvrstilo skoraj 600 dijakov in študentov, ki so s svojim delom, zagonom in energijo čistili in polepšali okolico v Šoštanju.

V letošnjem letu se je k delu prijavilo 85 mladostnikov, vse prispele vloge pa so bile pozitivno rešene.

Po podatkih občine obseg dela vključuje čiščenje, pometanje, pletje, obrezovanje, različne selitve, barvanje ograj, tudi betoniranje. Mladi urejajo zelene in druge površine, skrbijo za čistočo parkov, otroških igrišč, pomagajo v Domu za varstvo odraslih Zimzelen, pomagajo po posameznih krajevnih skupnostih, nudijo pomoč osnovni šoli.

Po navedbah šoštanjske občine so cilji projekta mladim zagotoviti delovno preživljanje prostega časa v času šolskih počitnic in jih z delom navajati na red in disciplino. Tistim, ki izhajajo iz šibkejšega okolja z delom omogočijo, da z lastnim zaslužkom pripomorejo k družinskemu blagostanju, mladi pa ob delu lažje razumejo pomen spoštovanja do opravljenega dela in ohranjanja reda in čistoče.

V občini Šoštanj ugotavljajo, da je delo mladih v organizaciji občine izredno dobro sprejeto in da je odnos do dela iz leta v leto boljši, zaradi česar bo projekt podprt tudi v prihodnje.