V Solčavi javna razgrnitev predloga Občinskega načrta zaščite in reševanja

Foto: VIR:.pixabay.com
Kot sporočajo na občinski spletni strani bo predstavitev potekala od 30. 3. do 29. 4. 2022.
Predlog vsebuje načrt zaščite in reševanja v primeru jederske ali radiološke nesreče.
Organizacije ali posamezniki lahko v času razgrnitve dajo pripombe in predloge k predlogu načrta.