V PREMOGOVNIKU VELENJE SVETOVANJE ZA UPOKOJITVE VREDNO DOBRIH 35.000 EVROV

Vir: Premogovnik Velenje

Inštitut za sodobni trajnostni razvoj ISTR v lasti Uroša Jauševca, Toneta Ropa, Milana M. Cvikla, Patricka Vlačiča in Rada Bohinca, sina nekdanjega notranjega ministra Rada Bohinca, je Premogovniku Velenje svetoval pri upokojitvah rudarjev. Svetovalna pogodba je bila podpisana brez javnega razpisa, ker je bila vrednost manjša od 50.000 evrov. Inštitut je bil ustanovljen v lanskem letu na Trubarjevi 79 v Ljubljani.

Kot navaja požareport.si, je šlo za vnaprej skrbno dogovorjeni posel, saj naj bi viri iz Premogovnika Velenje navajali, da se je Tone Rop, danes direktor inštituta, za ta posel s posamezniki iz vodstva Premogovnika Velenje dogovarjal že novembra lani, ko je bil inštitut šele v fazi ustanavljanja. Rop pa naj bi takrat ponujal svoje »znanje iz časov Drnovškove vlade, ko je pisal pokojninsko reformo«.

Prvo in večinsko nakazilo naj bi s svetovalno pogodbo prišlo v enem kosu že po slabih štirih mesecih delovanja.