V petek, 26.10.2018, so na Šolskem centru Velenje praznovali 60. obletnico obstoja, za kar Šolskemu centru iskreno čestitamo!

Foto: SC-Velenje_Gimnazija-Velenje_arhiv-sole

V začetku 50-ih let je bilo Velenje majhen, nerazvit trg s premogovnikom, ki je obetal veliko delovnih mest. 1953. leta je bilo v premogovniku zaposlenih že nekaj več kot 1500 rudarjev. V Šoštanju so leta 1956 zgradili termoelektrarno, nato se je 1960. tovarna Gorenje preselila iz Gorenja v Velenje in to je bil čas, ko je Velenje postajalo gospodarsko izjemno hitro rastoče mesto. Naraščalo je število prebivalstva in temu se je nujno moralo prilagoditi šolstvo; v stari konjušnici so uredili ne samo osnovno šolo, temveč tudi prvi oddelek vrtca. V desetih letih je skokovito naraslo število šoloobveznih otrok in tako so drugo za drugo odpirali osnovne šole, danes jih je 6 (OŠ Antona Aškerca , OŠ Gorica, OŠ Gustava Šiliha,  OŠ Livada,  OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Šalek ter Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje).  Zaradi razvoja industrije so se povečale potrebe po izobraženih delavcih, ki so morali znati upravljati s takrat modernimi stroji in tehnologijami in v ta namen je bila 1958. ustanovljena Industrijska rudarska šola, ki se je leta 1963 preimenovala v Rudarski šolski center, nato leta 1982 v Center srednjih šol in leta 1996 v Šolski center Velenje.

Šolski center Velenje danes po 60 letih delovanja ponuja nekaj manj kot 40 programov na petih šolah: Šola za strojništvo, geotehniko in okolje (nekdaj Rudarska šola), Elektro in računalniška šola, Šola za storitvene dejavnosti, Gimnazija, Višja strokovna šola. V sklop ŠCV sodita tudi Med-podjetniški izobraževalni center in Dijaški dom.  Gimnazija ponuja program splošne gimnazije, umetniške gimnazije z likovno in glasbeno smerjo ter oddelek športne gimnazije.

V zadnjih 15 letih se je Šolski center posvečal opremljanju šol in skrbel za dobre pogoje delovanja. Danes je glavna težava demografska slika, zaradi česar število dijakov upada. To, kako pritegniti dijake, da se bodo odločali za šolanje v Velenju, ostaja pomembna naloga tudi v prihodnje.

S praznovanjem šestdesetletnice so pričeli dijaki v petek dopoldan, ko je na promenadi potekal koncert sedanjih in nekdanjih dijakov Šolskega centra Velenje: 6pack Čukur, Gašper Lenart, Anja Vodušek, Tim Dolenc in Maks Praprotnik, Ana Repas, Elektro rock band in Trobilni kvintet.

Zvečer pa je v Kulturnem domu potekala slavnostna akademija z bogatim programom.

Napisala: Alenka Gortan