V Matkah za novo avtocisterno

Prostovoljno gasilsko društvo Matke bo predvidoma v prihodnjem letu dobilo novo gasilsko avtocisterno. Večino sredstev bo zagotovila Občina Prebold, razpis za izbiro dobavitelja pa je opravilo društvo. Prejšnji ponedeljek je predsednik PGD Matke Marjan Golavšek podpisal pogodbo o dobavi podvozja s predstavnikom podjetja Scania Slovenija Elvisom Madrušo.

Podpisa pogodbe sta se udeležila tudi župan Občine Prebold Vinko Debelak in poveljnik PGD Matke Jože Kupec, pri izvedbi razpisa pa je društvu pomagala Saša Mevec Pušnik. Predsednik PGD Matke Marjan Golavšek je uvodoma pojasnil, zakaj potrebujejo novo avtocisterno, ki je vključena tudi v načrt nabav Gasilske zveze Prebold: »Novo vozilo bo zamenjalo sedanjo avtocisterno, ki je stara že 27 let in jo je najedel zob časa. Avtocisterno v Matkah potrebujemo za zagotavljanje požarne varnosti v občini in še posebej zaradi večje oddaljenosti od osrednjega društva.«

Gre za veliko investicijo: »Vrednost celotne investicije bo približno 200 tisoč evrov. V prvi fazi bo nabavljeno podvozje vozila Scania, v drugi fazi  pa bomo izvedli še nadgradnjo vozila z namestitvijo opreme. Prevzem vozila načrtujemo prihodnje leto v okviru redne prireditve, ki jo naše društvo izvede vsako leto v mesecu juliju.«

Kakšno vlogo pa imajo prostovoljni gasilci v Matkah in v okviru preboldske gasilske zveze?

»Gasilci iz Matk smo vključeni v Gasilsko zvezo Prebold in skrbimo za zagotavljanje požarne varnosti v občini  in  širši okolici. Poleg tega izvajamo vse potrebne aktivnosti v primeru naravnih nesreč in pa seveda zagotavljamo prevoz pitne vode na območja, kjer pitne vode primanjkuje. V tem letu smo imeli pet intervencij in  opravili  okoli sto prevozov pitne vode.«

Prihodnost prostovoljnega gasilstva je v Matkah zagotovljena: »Glede na to, da smo majhna vas, na srečo nimamo težav z vključevanjem mladih v gasilske vrste. Res pa je, da smo zelo aktivni pri delu z mladimi, predvsem na področju gasilskega izobraževanja in tekmovanj. S svojimi desetinami se redno udeležujemo gasilskih tekmovanj  na vseh nivojih.«

Kljub splošni podpori gasilcem pa bi si prostovoljna gasilska društva zlasti od države želela nekaj sprememb: »Vloga prostovoljnih gasilcev je sedaj in bo v prihodnje zelo pomembna za zagotavljanje požarne varnosti in pomoči pri naravnih nesrečah. Že sedaj smo gasilci kljub prostovoljnem delu vedno na voljo sodržavljanom, ki potrebujejo pomoč, in tako bo tudi v prihodnje. Bi pa želeli, da bi država uredila naš status tako, da bi za naše delovanje zagotovila več finančnih sredstev, da ne bi bilo potrebno za nabavo vozil in opreme zbirati finančna sredstva od občanov ter izvajati razne druge aktivnosti, da lahko zagotavljamo potrebno opremljenost društev. Poleg tega bi nas država lahko oprostila plačevanja DDV pri nabavi gasilske opreme. Generalno od države pričakujemo več podpore tudi takrat, ko nas ne potrebuje za izvajanje intervencij, saj se vse prepogosto zgodi, da  na nas pozabi.«

Pred podpisom pogodbe je predsednik PGD Marjan Golavšek (v sredini) predstavil investicijo, na njegovi desni sta predstavnik Scanie Slovenija Elvis Madruša in poveljnik PGD Matke Jože Kupec, na levi pa Saša Mevec Pušnik in župan Občine Prebold Vinko Debelak
Po podpisu pogodbe (od leve proti desni): poveljnik PGD Matke Jože Kupec, predstavnik Scanie Slovenije Elvis Madruša, predsednik PGD Matke Marjan Golavšek in župan Občine Prebold Vinko Debelak