V decembru je Občina Šoštanj sadila drevesa

Foto: >Simbolična slika (pixabay.com)

Kot lahko beremo na njihovi spletni strani je bilo sajenje dreves in grmičevja eden izmed ciljev zastavljen v Celostni prometni strategiji Občine Šoštanj.

Takole sporočajo:

“V začetku decembra smo na novo zasadili odsek peš in kolesarske poti v Metlečah in območje ob kolesarski poti v Topolšici. Da do leta 2022 zazelenimo nekaj obstoječih prometnih povezav v občini, je bil kot eden izmed ciljev zastavljen v Celostni prometni strategiji Občine Šoštanj.”

Krajinska arhitektka Kaja Flis je predhodno izdelala zasaditveni načrt. Pri tem je upoštevala lokacijo in značilnosti terena.

O tem sporočajo tole:

“Predhodno sta bila s strani krajinske arhitektke Kaje Flis za obe lokaciji izdelana zasaditvena načrta.

Izdelana sta bila strokovno in sta poleg značilnosti samega terena in predvidenih drevesnih vrst upoštevala tudi določila prostorskih aktov, poplavno študijo, podzemno infrastrukturo ter vodotok, ki poteka na območju Topolšice. 

S strani upravljavcev vodov smo pridobili usmeritve o potrebnih odmikih, ki smo jih pri zasnovi tudi upoštevali in pred zasaditvijo izvedli zakoličbe obstoječe podzemne infrastrukture.

Opisan pristop načrtovanja zasaditev je izjemno pomemben, saj se bomo tako v bodoče izognili konfliktnim situacijam nepotrebnega odstranjevanja odraslih dreves ter njihovim poškodbam v času vzdrževanja infrastrukturnih vodov (in obratno), s tem pa tudi visokim nepotrebnim stroškom.

Ob obstoječem kolesarskem počivališču bo v Topolšici nastala jasa, obkrožena z grmički in večjim številom dreves, izgled celotne zasaditve pa bo sonaraven, saj gre za območje v neposredni bližini obstoječega gozdnega roba.

Ob obstoječi kolesarski poti skozi Metleče smo posadili drevored stebrastih hrastov na eni in gručo močvirskih hrastov na drugi strani.  

Gre za poplavno območje, kjer je bilo potrebno izbor rastline prilagoditi danim razmeram.

Hrast je bil sicer od nekdaj simbol moči, stabilnosti in neomajnosti, ob 110. obletnici mesta Šoštanj, ki jo praznujemo v letu 2021, pa smo simbolično zasadili 11 dreves.

Veseli smo, da bosta obe kolesarski povezavi zaradi dreves postali za uporabnike še prijaznejši.”