Ustanovitev Strateškega sveta za digitalizacijo

Foto: pixabay.com

Delo Strateškega sveta za digitalizacijo je predvsem v tem, da za predsednika vlade v petih mesecih pripravi predlog potrebnih sistemskih sprememb za:

– pospešitev digitalizacije slovenskega gospodarstva, javnega sektorja in državne uprave;

– pripravlja mnenja k vprašanjem, pobudam ali predlogom povezanih z digitalizacijo gospodarstva,

– javne uprave in družbe kot celote;

– za predsednika vlade pripravlja mnenja in predloge glede strategije razvoja umetne inteligence, kibernetske varnosti in ostalih področij delovnega področja sveta;

– spremljanje izvedbe strategij, načrtov in ukrepov na področju digitalizacije (Digitalna Slovenija, Strategija razvoja javne uprave…);

– spremljanje globalnega razvoja digitalnih tehnologij in priprava strateških usmeritev;

– predsedniku vlade predlaga konkretne ukrepe in pravne akte s področja digitalizacije.

In še pojasnilo kako je sestavljen Strateški svet:
– predsednik Strateškega sveta vodi Strateški svet in usmerja njegovo delo,

– mandat predsednika Strateškega sveta je vezan na mandat predsednika vlade.

– člani Strateškega sveta, ki so v Strateški svet imenovani kot predstavniki določene institucije, v njem delujejo v imenu te institucije,

– drugi člani v Strateškem svetu delujejo v svojem osebnem imenu.

– člani Strateškega sveta in morebitni zunanji svetovalci svoje delo opravljajo brezplačno.

Več TUKAJ!