Uporaba sistema BICY je vse bolj pogosta

Sistem BICY je brezplačen avtomatiziran sistem za izposojo mestnih koles. V Velenju je na voljo že od leta 2012, v Šoštanju pa od leta 2014 dalje. Vključuje 70 koles, v Velenju in Šoštanju pa je 15 postaj. V sistem so vključena kolesa slovenskega proizvajalca Krpan, izposoja pa je uporabnikom omogočena do 14 ur na teden. Izposojeno kolo je možno vrniti na katerikoli postaji oziroma prostem stojalu sistema BICY. Sistem za uporabo mestnih koles v zimskem času ne obratuje, kolesa se pospravijo in ponovno namestijo na postaje sistema BICY ob primernih vremenskih razmerah.

Registracija uporabnika

Za uporabo sistema se je potrebno registrirati, registracija pa se opravi na Zavodu za turizem Šaleške doline, kjer sta potrebni osebna izkaznica in davčna številka. Po uspešni registraciji uporabnik prejme uporabniško kartico ter PIN številko. Registrirate se lahko tudi na Občini Šoštanj, v Vili Mayer in v Muzeju usnjarstva v času uradnih ur. Sistema BICY v Šoštanju in Velenju sta kompatibilna, uporabniki koles pa si lahko kolesa izposodijo ali vrnejo tako v Velenju kot tudi v Šoštanju.

Število uporabnikov in varnost uporabe

Sistem BICY vključuje že 3.029 uporabnikov, izposoj koles pa je od začetka delovanja sistema bilo že 147 tisoč. Morebitne kršitve pri izposojah oziroma pri ravnanju s kolesi lahko uporabniki javite na brezplačno številko 080 19 61, saj je izrednega pomena, da so kolesa v brezhibnem stanju, ker je le tako vožnja za uporabnike varna, sporočajo z Mestne občine Velenje.