Upokojenci z nižjo pokojnino boste dobili poseben dodatek

Foto: pixabay.com

Ker je epidemija še vedno prisotna, se je vlada odločila pomagati revnim upokojencem, kmetom, študentom in invalidom.

Takole pojasnjuje:

Upokojenci s pokojnino,

– nižjo od 510 evrov, bodo tako dobili 300 evrov izrednega dodatka,

– s pokojnino med 510 in 612 evri, bodo dobili 230 evrov,

– s pokojnino od 612 do 714 evrov pa 130 evrov.

– dodatek bo izplačan že decembra.

– enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov izplača tudi kmetom (nosilcem ali članom kmetije) z dohodki pod 591,2 evra, ki so stari več kot 65 let in ki niso prejemniki pokojnin.

dodatek za invalide v višini 150 evro, saj je po besedah ministra Širclja pomembno, da država invalide po eni strani zaščiti pred dvigom cen, po drugi strani pa pri jih v njihovem delovanju, delu, življenju virus dodatno omejuje.

– pripadniki civilne zaščite ter dijaki in študentje prostovoljci, ki pomagajo v zdravstvenih ustanovah, in sicer 30 evrov na dan za civilno zaščito in 25 evrov za dijake oz. študente.

plačilo samostojnim podjetnikom, kmetom in družbenikom enoosebnih družb, ki so v karanteni ali so v karanteni njihovi otroci, in sicer jim bo izplačan poseben dodatek v višini 250 evrov za deset dni oziroma 500 evrov za 20 dni oziroma 750 evrov v enem mesecu.

– Minister je omenil tudi, da zakon predvideva sofinanciranje nabave hitrih testov za gospodarstvo. Pomoč pripada npr. podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim in bo znašala 60 evrov na delavca.

Po besedah ministra Širclja je vlada v predlogu zakona določila tudi, da lahko pravno podlago za urejanje življenja, zbiranja ljudi, opravljanja dela, prometa blaga in storitev urejajo z odloki. To pomeni, da lahko vlada na podlagi strokovnih ocen omenjena področja z odloki ureja za največ 15 dni, o čemer mora obvestiti DZ. Dodal je tudi, da mora po predlogu vlada v primeru ponovitev nekega ukrepa predhodno vprašati strokovno komisijo na ministrstvu za zdravje glede ustreznosti podaljšanja.”