TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA – ZBIRANJE VLOG

TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA – ZBIRANJE VLOG, VIR: Občina luče

Občina Ljubno pričenja postopek izdelave elaborata ter postavitve in prerazporeditve turisitčno-obveščevalne signalizacije ob regionalnih in občinskih cestah.

V ta namen zbirajo predloge za izdelavo idejne zasnove in elaborata v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18, 63/19 in 150/21), ki ga moramo posredovati v pregled in potrditev na Direkcijo RS za infrastrukturo, pred postavitvijo označevalni in usmerjevalnih tabel.

V kolikor imate predloge oz. želje po označitvi in usmeritvi k vašim gospodarskim ali turističnim objektom ob državnih in/ali občinskih cestah na območju občine Ljubno, vas naprošajo, da pošljite svoje pisne predloge najkasneje do vključno 12. 08. 2023 na naslov: Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji ali po e-pošti na naslov: [email protected] ali se oglasite v času uradnih ur v TIC Ljubno ob Savinji, Foršt 6, 3333 Ljubno ob Savinji.

 

Vaš pisni predlog mora vsebovati naslednje podatke:

Ime in priimek ter naslov predlagatelja

Lokacijo postavitve obvestilne signalizacije (table)

Naziv objekta ali dejavnosti, ki jo želite označiti.

 

Več si lahko prebrete na občinski spletni strani.

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Luče