Tujcem višji otroški dodatek od navadnih državljanov

Foto: TIGR

Tujcem višji otroški dodatek od navadnih državljanov – podatki za oktober 2019 – 21.427 otrokom tujcev razdeljenih dva milijona evrov!
Bil je zanimiv teden v Državnem zboru – sprejeli so kar nekaj novel zakonov, ki bodo odslej dalje izboljšali življenje državljanom Slovenije.
Ena takšnih je tudi novela zakona o prijavi bivališča. Državni zbor je kar z 62 glasovi ZA in 11 PROTI odločil pogoje, ki bodo onemogočali fiktivne prijave.
Zakaj je to pomembno? Kot smo omenili že v naslovu, ne le, da ne vemo koliko ljudi je prijavljenih na kakšnem naslovu – Slovenijo takšne fiktivne prijave tudi drago stanejo!
Novela določa, da se bo odslej mogoče prijaviti samo na upravni enoti, ki je krajevno pristojna.
Poglejmo primer – nekdo se je želel prijaviti v Celju, a so ga na UE zavrnili, ker ni izpolnjeval pogojev. Odpotoval je v Koper in se na tamkajšnji UE enoti prijavil v Celju.
To odslej ne bo več mogoče.
Slovenija ne bo več trpela tako imenovanega “socialnega turizma”. V praksi je to pomenilo, da so se pri nas prijavili, potem pa odšli delati v druge Evropske države – mi pa smo še naprej s neupravičenimi socialnimi transferi skrbeli za njihove svojce, ki so ostali v Sloveniji.
Prav tako se bo preverjalo tudi, kakšno je stanovanje v katerega se prišleki želijo prijaviti – je to stanovanjski objekt; kolikšna je kvadratura in podobno.
Uradne osebe na UE bodo poslej morale preverjati tudi te podatke, preden bodo izdali dovoljenje.
Kaj je v resnici “socialni turizem”?
Takole pojasnjujejo:
“Fiktivna prebivališča so problematična za državo predvsem takrat, ko se oseba prijavi v Sloveniji zaradi socialnih transferjev, pogosto se tako zgodi, da nekdo prejema transferje, dejansko pa živi v tuji državi. Denimo, če bi imeli v Sloveniji UTD bi šli milijoni na račun fiktivnih prebivalcev.”
To pomeni, da tujci prijavijo svoje družinske člane v Sloveniji, v resnici pa ti živijo v svojih matičnih državah – Slovenija pa plačuje transferje!
Ob tem še pojasnilo:
“V primeru suma, da oseba dejansko NE biva v Republiki Sloveniji, CSD izvede ugotovitveni postopek, v katerem se to ugotavlja skladno z določili zakona o splošnem upravnem postopku, na primer izvede ogled na naslovu, kjer je prijavljeno stalno prebivališče.”
In še posledice, če se takšna nepravilnost ugotovi:
V primeru suma, da je stalno prebivališče le fiktivno, se lahko pri upravni enoti sproži postopek, ki tem osebam odvzame prej pridobljene goljufive pravice.

Mikki