Trinajst  fizičnih in dvanajst pravnih oseb osumljenih prejemanja  in dajanja podkupnin v zvezi z javnimi naročili

Foto: pixabay.com

Celje, 4. februar 2021

Kriminalisti  gospodarskega  oddelka  Sektorja  kriminalistične policije PU
Celje,  so  v sredo, 3. februarja 2021, v sodelovanju z mariborskimi kolegi
ter  policisti  več policijskih postaj z našega območja, opravili 15 hišnih
preiskav  na  širšem  območju  PU  Celje. Za čas preiskovalnih dejanj so 11
osebam  odvzeli  prostost.  Hišne  preiskave so opravili zaradi utemeljenih
sumov      korupcijskih  kaznivih  dejanj  jemanja  in dajanja podkupnin po
drugem odstavku 261. in 262. člena KZ-1. Storitve kaznivih dejanj, v okviru
kršenja  Zakona  o  javnem  naročanju,   je osumljenih trinajst fizičnih in
dvanajst pravnih oseb.

Po   dosedanjih  ugotovitvah  so  vsaj štirje javni uslužbenci, zaposleni v
subjektih  javnega  prava,  najmanj  od  leta 2019, od različnih ponudnikov
storitev  v  postopkih  javnih  naročanj  del,  sprejemali denarne nagrade,
darila ter druge koristi.

Osumljeni  so  z  zlorabo  svojega  uradnega položaja, v okviru katerega so
pripravljali   razpisne   dokumentacije,   neposredno  vplivali  na  izbiro
ponudnikov v postopkih javnih naročanj. Na izbiro so vplivali tako, da so v
postopkih   javnih   razpisov   fizično  posegali  v  že  prejeto  razpisno
dokumentacijo  ter  uradno  prejeto  in  originalno  razpisno dokumentacijo
določenega  ponudnika nadomeščali z razpisnim pogojem vsebinsko ustreznejšo
ponudbo.   V   postopkih   naročil   majhnih   vrednosti  pa  so  pošiljali
povpraševanja ponudnikom, s katerimi so se vnaprej predhodno dogovorili, da
bodo  posredovali tako imenovane fiktivne ponudbe, saj niso vsebovale prave
volje ponudnika, pač pa so služile zgolj formalnim pogojem izvedbe postopka
javnega naročanja z zbiranjem ponudb.

Pri  izvedbi  tovrstnih  javnih naročil so bila na podlagi določil Zakona o
javnem  naročanju kršena načela, ki pri delu obvezujejo javne uslužbence in
javne   institucije.  Kršena  so  bila  načela  konkurence  med  ponudniki,
gospodarnosti,  ekonomičnosti  in smotrnosti. Postopki javnega naročanja so
bili  izvedeni  tako, da so omejevali konkurenco med možnimi ponudniki, saj
so favorizirali že v naprej določenega ponudnika, s čimer posledično občine
niso zagotovile gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev.

Zaradi  storitve  kaznivih dejanj jemanja podkupnine grozi osumljenim zapor
od  enega do petih let ter denarna kazen. Za dajanje podkupnine pa zapor od
šestih mesecev do štirih let ter denarna kazen.

Milena Trbulin
predstavnica za odnose z javnostmi
samostojna policijska inšpektorica