Tretja razvojna os napreduje po pričakovanjih

Foto: https://www.dars.si/Infrastrukturni_projekti/Tretja_razvojna_os

Da teče vse, kot so predvidevali so povedali na DARSU. V Gaberkah že izvajajo želozokrivska, tesarska in betonerska dela.

Prav tako pa vzpostavljajo nove komunalne vode. Dela naj bi se končala do konca leta.

Kot so zatrdili na DARSU se bodo kmalu začela tudi na Koroškem. Trenutno še zbirajo prijave za sklopa B – Škalsko jezero in H – Konovo.

Čakajo pa tudi na določena gradbena dovoljenja za določene odseke celotne trase Velenje – Slovenj Gradec.