Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je odpremila 492 odločb v zadevi povračila stroškov za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2022, v skupni višini 169.402,32 evra.

Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in so izvedli zajtrk z vsemi živili ter vložili vlogo za povračilo. Vključenih je bilo 235.281 otrok oziroma učencev.

Izplačila sredstev bodo izvedena predvidoma 23.1.2023.

 

Spletno uredništvo

VIR: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja