Nekorektno poročanje o čiščenju na Šolskem centru Velenje

Mediji so se razpisali o slabih delovnih razmerah v podjetju Aktiva, ki se ukvarja s čiščenjem prostorov. Delavke in delavci so menda plačani minimalno in delajo pod težkimi pogoji, saj naj bi jih bilo premalo. Delavci so ustanovili sindikat VIR, ki je predlagal direktorju ŠC naj neposredno zaposli prej omenjene delavce.

S pojasnili, da tega ne more, niso bili zadovoljni in problem takoj prenesli na medije, ki so z veseljem pograbili to novico.

Zanimivo pri tem je, da nihče zares ne posluša direktorja, ki daje pojasnila, zakaj je sodeloval s podjetjem Aktiva in zakaj je zdaj podpisal pogodbo s podjetjem Aktiva TS.

Da bo stvar bolj transparenta, vam bomo poskušali pojasniti:

  1. ŠC je čiščenje zunanjemu izvajalcu predal že leta 1990. Takratne delavke so se s tem strinjale in odšle k drugemu delodajalcu.
  2. Izkušnje z zunanjimi sodelavci na ŠC ocenjujejo , kot zelo dobre. Dobro so sodelovali tudi s skupino Aktiva. Sodelovanje poteka že od leta 2009.
  3. Zadnjo pogodbo so podpisali z Aktiva TS d.o.o., za obdobje štirih let. Pogodba zajema tako čiščenje prostorov, kot tudi okolice centra. Sem spadajo še zimska opravila in storitve v zvezi z odpadki.
  4. Razlog za izbiro pogodbenika je bil v tem, da mora tudi ŠC Velenje izpolnjevati zakonsko določbo, ki predvideva 3% zaposlitev invalidov, glede na število vseh zaposlenih. Ker se bodo nekateri zaposleni invalidi v pogodbenem času upokojili, bodo lahko koristili nadomestno izpolnjevanje kvote kar zakonsko omogoča pogodba z invalidskim podjetjem.
  5. Na primer: za tri delavce bi morali v sklad nameniti okoli 60.000 evrov. Prav zaradi tega so se odločili, da bodo javno naročilo za čiščenje razpisali za invalidsko podjetje.
  6. Javno naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu EU in lahko se je prijavil vsak, ki je izpolnjeval razpisne pogoje.
  7. Pogodbena cena za čiščenje kvadratnega metra znaša okoli 1.000 evrov – torej za okoli 25.000 kvadratnih metrov, znaša znesek okoli 32.000 evrov na mesec.
  8. Pogodbena cena seveda ni v celoti namenjena plačam, temveč so v njej zajeti tudi stroški potrošenega materiala:

– čistilna sredstva,

– delovna oprema,

– delovni pripomočki,

– zaščitna sredstva,

– vrečke za odpadke,

– toaletni material,

– sol/pesek za posipanje in še kup drugih stvari, ki so potrebne za učinkovito vzdrževanje čistoče v prostorih.

V medijih smo zasledili je podatek, da so za eno čistilko plačali okoli 3.000 evrov. To vsekakor ni res – če upoštevamo, kaj vse vsebuje pogodbena cena in kakšni so stroški podjetja, ki to čiščenje izvaja.

Ocene laikov, da bi bilo ceneje, če bi to delo opravljali delavci, ki bi bili v delovnem razmerju na ŠC, so prav tako zavajajoče.

Kar pozablja se, da je potrebno za takšno delo zagotoviti:

– delovna sredstva,

– tehnično opremo,

– organizacijo dela.

Na ŠC zagotavljajo, da so njihove 27 letne izkušnje z zunanjim izvajalcem zelo dobre in da je bilo delo vedno kvalitetno in strokovno opravljeno.

Pričakujejo, da bo Aktiva svoje notranje probleme uspešno razrešila in da bo tudi v bodoče sodelovanje s tem podjetjem na primerljivem nivoju kot doslej.

 

.