TEŠ ni dobil soglasja svetnikov za sosežig!

Foto: www.google.si/maps

Kot smo poročali, je včeraj potekala seje Občine Šoštanj, na kateri so svetniki obravnavali poročilo o sosežigu  nenevarnih odpadkov v TEŠ.

Razprava je pokazala, da obstaja veliko dvomov o tem, koliko dobrega bi sosežig prinesel Šoštanjčanom. Večinsko mnenje je torej bilo, da bi pomenil sosežig več slabega kot dobrega za prebivalstvo.

V razpravi so svetniki poudarili, da težko podprejo projekt, ki nekako ni dovolj okoljsko osveščen.

Tudi pojasnilo direktorja HSE Viktorja Vračar, da v Nemčiji s tem nimajo problemov in takšen sosežig uporablja kar 22 elektrarn, svetnikov ni prepričal.

Svetniki so se odločili, da takšnega projekta ne morejo podpreti v korist Šoštanjčanov in njihovih življenj.

TEŠ pa je zagotovil, da bodo aktivnosti v tej smeri umaknili, če bodo tako odločili tudi občini Velenje in Šmartno ob Paki.