SVETOVNI DAN ZEMLJE

Vir: pixabay.com

ZEMLJA JE NAŠ DOM

Svetovni dan zemlje, ki se praznuje 22. aprila, je letni dogodek, ki se letos praznuje že 47. leto. V tem času se odvijajo dogodki za osveščanje glede varovanja okolja na Zemlji. Praznovanje se je prvič organiziralo leta 1970, sedaj pa ga koordinira globalna mreža Dneva Zemlje. Dogodek vsakoletno praznujejo v več kot 192 državah.

Na Unescovi konferenci v San Franciscu je leta 1969 mirovni aktivist John McConnel predlagal dan spomina na Zemljo, ki bi se praznoval na prvi pomladni dan 21. marca 1970. Mesec dni kasneje je ameriški senator Gaylord Nelson proglasil Dan Zemlje na 22. april 1970. Nelson je bil kasneje tudi odlikovan s predsedniško medaljo za svobodo. Dogodek so 22. aprila praznovali večinoma po Združenih državah, dokler ga ni Denis Hayes leta 1990 spromoviral na globalno raven v 141 državah. Dan zemlje veliko skupnosti praznuje ves teden, ko se zvrstijo dogodki, povezani z varovanjem okolja.

Letošnji Dan Zemlje spremljata okoljska in podnebna pismenost. Ta je namenjena predvsem pospeševanju do okolja prijazne tehnologije, ustvarjanju zelenih delovnih mest ter pospeševanju okoljskih in podnebnih zakonodaj ter politik.

Danes smo priča izrazitim spremembam podnebja predvsem ob hitri rasti prebivalstva in porabi naravnih virov. Povprečna temperatura ozračja se je v zadnjih 150 letih zvišala za okoli 0,6 stopinje Celzija. V prihodnjih desetletjih bi se temperature, če se izpusti toplogrednih plinov ne bodo zmanjšali, lahko zvišale še za od 1,5 do 4,5 stopinje Celzija. Med toplogrednimi plini prevladuje CO2, ki nastaja predvsem pri izgorevanju fosilnih goriv, metan in didušikov oksid pa nastajata večinoma v kmetijstvu in na odlagališčih odpadkov. Delež emisij F- plinov je sicer majhen, vendar pa so ti plini škodljivi zaradi močnega toplogrednega potenciala.