Stanje v domovih za starejše se je izboljšalo – vlada namenila 30 milijonov za gradnjo novih domov

Foto: pixabay.com

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je na včerajšnji konferenci podal sledeče podatke:

– V zadnjem tednu so v domovih za starejše občane (DSO) zaznali 23 novo okuženih stanovalcev.

– 5. februarja je bilo v DSO evidentiranih skupno 213 novo okuženih stanovalcev, 15. decembra lani pa je bila številka več kot desetkrat višja, saj je znašala 2233.

– V 34 varstveno-delovnih centrih in zavodih za usposabljanje v institucionalnem varstvu je novo okuženih 27 uporabnikov in 19 zaposlenih.

– Trenutno je zaščitenih približno 70 odstotkov zaposlenih v zavodih s področja institucionalnega varstva, v kar je vštetih 2062 zaposlenih, ki so prejeli oba odmerka cepiva, 1221 zaposlenih po prejetem prvem odmerku in 4310 zaposlenih, ki so COVID-19 že preboleli.

– V DSO že sprejemajo nove oskrbovance, januarja letos je bilo sprejetih že 787 novih oskrbovancev.

– Za primerjavo: v letu 2019 je bilo izvedenih skupno 6363 novih sprejemov, v letu 2020 pa 5313.

– 5. februarja so izvajalci imeli prostih še 745 mest, zato bodo sprejemanje novih stanovalcev nadaljevali.

– Ministrstvo je z razpisom zagotovilo tudi 1280 novih mest za institucionalno varstvo starejših.

– Na razpis je prispelo 21 ponudb, poročilo strokovne komisije za pregled in presojo ponudb je objavljeno na spletni strani ministrstva.

– Poleg navedenih novih mest se bo javna mreža domov za starejše občane razširila tudi z investicijami iz proračunskih sredstev.

– Tako je v proračunu za leto 2021 že zagotovljenih 30 milijonov evrov za graditev novih domov za starejše občane. Za primerjavo: v letu 2017 je bilo v proračunu za to namenjenih 0 evrov, v letu 2018 in 2019 pa skupno le 3 milijone evrov.

– Dodatno pozornost bodo na ministrstvu namenili obvladovanju težav v duševnem zdravju oskrbovancev. Zato si prizadevajo, da bi okrepili kader, predvsem s fizioterapevti, delovnimi terapevti in kineziologi, ki lahko pomagajo oskrbovancem pri ohranjanju telesnih in miselnih sposobnosti.