Slovensko zdravstvo potrebuje zdravnika

Že nekaj časa spremljamo stanje v zdravstvu. Nezadovoljstvo pacientov, zaradi dolgih čakalnih vrst, korupcija pri naročilih, afera s stenti in podobno. V državnem zboru je bila ustanovljena preiskovalna komisija, ki se ukvarja s preplačili zgoraj omenjenih stentov. Kaj vse je še v zakulisju zdravstvene problematike smo povprašali poslanko iz naše regije, Nado Brinovšek.

Naš zdravstveni sistem je bolan. Naš zdravstveni sistem potrebuje zdravnika, pa naj bo to zdravnik iz javne mreže, koncesionar ali zdravnik zasebnik. Naše zdravstvo potrebuje sistemske spremembe in ne le lepotne popravke temeljne zakonodaje na področju zdravstva, kot jih je pripravila ta ministrica v teh treh in pol letih.

Ministrica za zdravje je pričela s spremembami zakonodaje na področju zdravstva, kot bi začela z zidavo hiše pri strehi. Najprej je pripravila spremembo zakona o pacientovih pravicah, na podlagi katerega je določeno, da lahko bolnik čaka v vrsti v ambulanti največ pol ure. Že, že pol ure. Ampak velik problem pa je kako bo glede na dolge čakalne vrste sploh prišel do te ambulante. Tu se zaplete. Vsak peti Slovenec že čaka v vrsti na neko zdravstveno storitev in pregled nedopustno dolgo. In čakalne vrste so se v mandatu te ministrice podaljšale za več kot 30 %.

Ministrica se je kot drugega ukrepa lotila spremembe zakona o zdravniški službi. S to spremembo zakona pa je zagotovljeno, da si bodo naši mladi zdravniki še bolj intenzivno iskali službo v tujini.

Z Zakonom o zdravstveni dejavnosti pa je ministrica presegla sama sebe. Edini cilj spremembe tega zakona pa je bil zatreti koncesionaraje, ki ta trenutek še kako rešujejo naš zdravstveni sistem. Koncesionarji so del javne zdravstvene mreže, ampak sami skrbijo –  financirajo v  svoje zgradbe in osnovna sredstva. Zatorej nikakor ne razumem zakaj takšna gonja in nasprotovanje koncesionarjem s strani ministrice in te vlade?

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki bi moral biti prvi v vrsti pri spremembah zdravstvene zakonodaje, pa so  zaznamovale ministričine laži glede usklajenosti zakona med koalicijskimi strankami. Predsednik Vlade RS pa nič. Koalicijske stranke pa molčijo!!!!

Torej kdo še verjame tej ministrici? Ja, imamo koalicijo katere cilj je stati in obstati do zaključka tega mandata. In zakonodaja na področju zdravstva, ki je bila sprejeta v zadnjih nekaj mesecih je bila sprejeta na podlagi političnih odločitev in ne na podlagi stroke in potreb.

V DZ RS so zaman naša opozorila, da bi se morale sistemske spremembe začeti ravno na drugem koncu.  Kot prvo bi bilo potrebno pripraviti in sprejeti javno zdravstveno mrežo za primarno in sekundarno raven. Na podlagi tako pripravljene javne mreže je dokaj lahko ugotoviti koliko zdravnikov rabimo v Sloveniji glede na potrebe bolnikov in kje te zdravnike  rabimo.

Če torej vemo koliko je naših bolnikov in zdravnikov, moramo tudi vedeti koliko denarja imamo oz. ga potrebujemo, da bo javno zdravstvo dostopno za vsakogar, ne samo za priviligirane oz. prvorazredne državljane. Zato bi morala ravno na tej podlagi ministrica pripraviti Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

In če pogledamo dalje. Torej imamo javno mrežo, imamo ZZVZZ, potrebujemo pa še spremembo Zakona o zdravstveni dejavnosti. Če podatki pokažejo, da javna zdravstvena mreža ne more zagotoviti vseh potreb  bolnikov oz. te potrebe ne morejo realizirati zdravniki v javni zdravstveni mreži, bi bilo potrebno razmisliti o koncesijah oz. o zasebnemu zdravstvu. Spremembe Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki jih je ministrica pripravila in so bile sprejete ob koncu leta 2017 pa tako rekoč koncesionarstvo onemogočajo. S tem pa se še podaljšujejo dolge čakalne vrste, naši mladi zdravniki odhajajo v tujino, prav tako odhajajo v tujino tudi naši bolniki. Zakaj se trenutna Vlada tako boji koncesionarajev in zasebnikov? Mogoče zaradi konkurence? In prav konkurenca bi bila v našem zdravstvenem sistemu še kako dobrodošla. Zmanjšala bi dolge čakalne vrste, zmanjšala bi izgube v javnih zdravstvenih domovih, povečala pa bi se zadovoljstvo tako bolnikov kot tudi naših zdravnikov.

Ampak ne! Trenutni koaliciji ustreza, da je naš zdravstveni sistem bolan.

Spoštovana gospa Nada Brinovšek, za vsa pojasnila se vam najlepše zahvaljujemo in vam želimo uspešno delo še naprej.