Skupščina SKEI Konference PS Gorenje – napoved stavke v Gorenju!

Foto: https://www.gorenjegroup.com

Včeraj je sindikat SKEI obvestil člane o zahtevah in poteku stavke, ki naj bi se zgodila
5.10. 2020 v Gorenju.
Zahteve sindikata do vodstva so sledeče:
“1. da izplača za mesec avgust 2020 vsem zaposlenim v skupini (ki niso prejeli dodatka
oz. so prejeli nižji dodatek) razliko do najvišjega izplačanega zneska izrednega dodatka
za uspešnost (v enaki višini oz. na enak način izračuna, kot je bil izplačan dodatek v
obratih Mekom Plastika in PMS) in – da izplača enotni izredni dodatek za uspešnost vsem
zaposlenim v skupini za mesece september, oktober in november 2020 v višini najmanj
0,75 EUR bruto na uro, ki bo enak za vse zaposlene.
2. Stavka se začne v ponedeljek, 5.10.2020, in traja do uresničitve stavkovnih zahtev iz 1.
točke tega sklepa (trajajoča stavka).
Prvi dan stavke, 5.10.2020, bo stavka trajala po 2 uri v vsaki izmeni, in sicer v prvi
izmeni v proizvodnji in režiji, ki je vezana na proizvodni delovni čas, od 6.00 ure do 8.00
ure, v drugi izmeni v proizvodnji in režiji, ki ima gibljivi delovni čas, od 14.00 ure do
16.00 ure ter v tretji izmeni od 22.00 ure do 24.00 ure.
Po tem datumu bo stavkovni odbor, v kolikor ne pride do uresničitve stavkovnih zahtev,
sprejel odločitev o prehodu na stopnjevanje stavke.
3. Stavka bo potekala v prostorih delodajalca na delovnih mestih, in sicer v
naslednjih družbah skupine Gorenje: Gorenje d.o.o., HGE d.o.o., Gorenje I.P.C. d.o.o.,
Gorenje Orodjarna d.o.o., Gorenje GTI d.o.o., Gorenje GSI d.o.o., Gorenje Gostinstvo
d.o.o., Gorenje GAIO d.o.o.
4. IO. SKEI Konference PS Gorenje in IO SKEI Gorenje GA se preimenujeta v
stavkovni odbor v sestavi: predsednik Žan Zeba in člani Jasminka Nedić, Gorazd
Bernjak, Boštjan Širovnik, Mitja Krevh, Suada Baručić, Mladen Lamešić, Betka Vindiš,
Vlado Krumpak, Miodrag Sućurović, Marko Zajc, Darko Škorjanc, Karla Ramšak, Davor
Kopčić, Jože Kvartič, Drago Sladič in Danijela Stanić. Skupščina SKEI Konference PS
Gorenje pooblašča stavkovni odbor za pogajanja o stavkovnih zahtevah po tem sklepu.
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
Partizanska cesta 12
3320 Velenje
SKEI Konferenca PS Gorenje
5. Sedež stavkovnega odbora je v sindikalni pisarni v poslovni stavbi družbe Gorenje
d.o.o. na Partizanski 12, 3320 Velenje.
6. Če se morajo opravljati nujna dela/minimum delovnega procesa (ki zagotavlja varnost
ljudi in premoženja), mora delodajalec predložiti predlog vrste del in obsega opravljanja
teh del v posameznih družbah skupine Gorenje stavkovnemu odboru za delo na dan
5.10.2020 najkasneje do 1.10.2020 in predlagati, kje in kdaj bo sestanek vodstva družbe s
stavkovnim odborom, da se doseže pisni sporazum o opravljanju teh del, na osnovi tega
pisnega sporazuma pa delodajalec pisno obvesti delavce, ki morajo opravljati nujna dela
v času stavke.
7.. Hkrati vas obveščamo, da bo gibanje v času stavke omejeno oziroma da se bo
izvajalo strogo po predpisih o gibanju delavcev v varovanem območju. Gibanje bodo
nadzorovale za to imenovane stavkovne straže po navodilih stavkovnega odbora.

Nadalje vas tudi pozivamo, da v zvezi z napovedano stavko predhodno obvestite
vse odgovorne v okviru skupine Gorenje.”