Zaradi velikega zanimanja medijev in javnosti o uporabi vladnega letala Falcon so na spletni strani GOV objavili seznam vseh letov v zadnjih petih letih.

Vladno letalo lahko uporabljajo državni organi, ki so navedeni v sklepih Vlade RS.

 

Vlada Republike Slovenije je kot upravičence za uporabo letala Falcon 2000 EX za protokolarne prevoze za uradne in delovne obiske v tujini določila:
  • predsednika Republike Slovenije,
  • predsednika Državnega zbora Republike Slovenije,
  • predsednika Vlade Republike Slovenije,
  • predsednika Državnega sveta Republike Slovenije,
  • predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
  • predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije,
  • varuha človekovih pravic Republike Slovenije,
  • člane Vlade Republike Slovenije.

Letalo Falcon 2000 EX se lahko uporablja tudi za druge prevoze za potrebe državnih organov.

Cena ure letenja s falconom je določena s sklepom Vlade RS in znaša 3270 evrov brez DDV.

Letalo se uporablja tudi v sistemu ATARES (angleško Air Transport & Air-to-Air Refuelling and other Exchanges of Services) in za prevoze VIP na podlagi dvostranskih dogovorov z državami članicami Nata in EU ter za potrebe Zavoda RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant kot posrednega proračunskega uporabnika.

V prilogah so objavljeni seznami letov letala Falcon od leta 2018 do 2022.

Leto Število letov
2018 137
2019 222
2020 120
2021 355
2022 144

 

Spletno uredništvo

VIR: GOV