S KRAJANI O NAČRTOVANIH PROJEKTIH IN NADALJNJEM RAZVOJU KRAJEVNE SKUPNOSTI STARA VAS

Zbor krajanov Stare vasi, VIR: Mestna občina Velenje

V zadnjih dneh se v javnosti pojavljajo različne informacije, ki se dotikajo prostorskega razvoja in projektov v Krajevni skupnosti Stara vas – ker se zavedajo, da sta vključenost in sodelovanje krajanov pomemben del razvoja lokalne skupnosti, so v dogovoru s predsednico krajevne skupnosti, v petek, 26. maja 2023, ob 17. uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje) sklicali Zbor krajanov Stara vas, na katerem želijo krajankam in krajanom predstaviti načrtovane aktivnosti, projekte in pogled Mestne občine Velenje na razvoj Krajevne skupnosti Stara vas. 

Verjamejo, da bodo s poglobljeno razpravo, izmenjavo mnenj in informacij poiskali ustrezne rešitve, ki bodo nudile kakovostno bivalno okolje in hkrati omogočale nadaljnji družbeni in gospodarski razvoj našega mesta.

Na zboru krajanov bodo prisotni tudi predstavniki krajevne skupnosti.

 

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje