Občina Mozirje objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulturne dejavnosti v občini Mozirje za leto 2023. Višina razpisanih sredstev je 15.000 EUR.

Razpisna dokumentacija je na voljo na občinski spletni strani ter na sedežu Občine Mozirje.

 

Prijave na javni razpis dostavite osebno ali po pošti v zaprti kuverti s pripisom:

»NE ODPIRAJ- RAZPIS KULTURA 2023«, na naslov Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje, do 28. 4. 2023 do 13. ure.

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Mozirje