PUP-Saubermacher bo v Zgornji Savinjski dolini poskrbel za odpad živalskega izvora

Foto: TIGR

Na kmetijah se bo v teh hladnejših dneh pričelo s kolinami. Zakol živali za lastno uporabo pa prinese tudi živalske stranske produkte (ŽSP).

Kot so sporočili s podjetja PUP-Saubermacher so 19. 11. 2018 dobili sledečo registracijo:

“PUP-Saubermacher je 19. 11. 2018 s strani RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območnega urada Celje, prejel dopis, da je vpisan v evidenco registriranih nosilcev dejavnosti, obratov in objektov, pod številko U34453-65/2017/2, za sprejem živalskih stranskih proizvodov (ŽSP).”

Kje pa se nahaja obrat za sprejem ŽSP – takole sporočajo:
Obrat za sprejem ŽSP se nahaja  v ograjenem zbirnem centru Podhom, na parcelni št. 832/3, k.o. Bočna (941). Uradna številka registracije je SI-B-01-14-03.”

In še nekaj informacij za tiste, ki bodo te usluge potrebovali:

Občani, povzročitelji odpadkov občin Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava, ki izvajajo zakol živali za lastno uporabo, lahko produkte kot so kosti, rogove, kopita/parklje, surove živalske kože (velikih in majhnih živali), drugih nepredelanih ŽSP, volno, dlako, prašičje ščetine, perje, brezplačno pripeljejo in oddajo v poseben zabojnik v ZC Podhom.
Vstop v ZC Podhom je možen s položnico in osebnim dokumentom. Pripeljane produkte se stehta, zapiše povzročitelja (ime in priimek, naslov, poštno št. in pošto) v dokumentacijo-evidenco in izpiše tehtalni list, katerega povzročitelj tudi podpiše.
Evidenca povzročiteljev odpadkov se ob naročilu odvoza zabojnika za ŽSP pošlje koncesionarju Koto d.o.o. in vsem Občinam Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava v vednost, zaradi izstavitve računa. Strošek odvoza in odstranitve produktov izstavi Koto d.o.o. in ga krijejo Občine po pogodbi.
Občani, povzročitelji odpadkov lahko ŽSP pripeljejo v delovnem času ZC Podhom in sicer:

– v torek od 8. do 15.30,

– v četrtek od 10. do 17. ure

– ter 1. soboto v mesecu od 8. do 12. ure.
ŽSP je možno oddati od novembra do konca februarja.”

Vir:. Link