V petek, 19. maja 2017, je začel teči rok za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača- Koper. Civilna iniciativa Davkoplačevalci se ne damo mora do 22. junija, to je v 35- dnevnem roku zbrati 40.000 podpisov.

Drugi tir, katerega vrednost ocenjujejo na vrtoglavih milijon 350 tisoč evrov, v Civilni iniciativi Davkoplačevalci se ne damo, imenujejo kar zlati tir. Za enojni tir za dvojno ceno kot mu tudi pravijo, naj bi po navedbah Mira Cerarja za kilometer proge odšteli 27 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja, kar za 27 kilometrov proge pomeni 729 milijonov evrov. To je le nekaj več kot polovica trenutne okvirne cene projekta. Kam je namenjenih ostalih dobre pol milijarde evrov, ni jasno. Še bolj pa moti dejstvo, da projekt nima zaprte finančne konstrukcije, kar pomeni, da se ne ve, koliko bo dejansko stal, niti zanj ni izdelana projektna dokumentacija.

Na vladi trdijo, da se s projektom mudi, saj se želijo prijaviti na julijski razpis za evropska sredstva, Vili Kovačič, pobudnik referenduma pa je prepričan, da je traso potrebno na novo začrtati, saj vlada prodaja 25 let star in zastarel projekt kot razvojni projekt.

In kaj vse je mogoče dobiti za 550 milijonov evrov? Za toliko namreč strokovnjaki ugotavljajo, da je drugi tir preplačan. Če samo razmislimo, kaj vse bi s tem zneskom izboljšali; koliko lažje bi bilo za kmetijstvo naše regije ali lesnopredelovalno industrijo ob boljši finančni podpori, koliko novih šol, vrtcev, večnamenskih dvoran, cest bi lahko dobili in kakšni vsi dobri projekti bi lahko ugledali luč sveta z marsikje krvavo potrebno finančno podporo; Če se dotaknemo teme neizplačanih odškodnin s strani TEŠ-a in HSE, zaradi česar je bila sklicana že izredna seja svetov občin Šoštanj in Velenje, kjer zahtevajo kar jim po zakonu pripada; In celo za projekt tretje razvojne osi med Velenjem in Šentrupertom bi bilo več kot dovolj.

“Ta referendum je prelomen, ker je državljanski upor proti brezglavi politiki, ki skuša z nasilno uveljavitvijo ZAKONA LEGALIZIRATI KRAJO davkoplačevalskega denarja. Samo od nas je odvisno ali bomo preprečili NOVO KRAJO velikanskih razsežnosti in iz drugega tira naredili DRUGAČNO, NOVO IN USPEŠNO ZGODBO za razvoj LUKE KOPER ter SLOVENSKIH ŽELEZNIC. Takšno, ki bo upoštevala ekonomiko, tehnologijo in ekološke kriterije ter prebivalstvo Črnega Kala in Istre.” Tako situacijo vidi predsednik civilne pobude Davkoplačevalci se ne damo Vili Kovačič, državljan K.

Svoj podpis lahko volivec odda na katerikoli upravni enoti ali krajevnem uradu v Sloveniji ne glede na kraj stalnega ali začasnega bivališča, vendar pa v času uradnih ur. Nujen je samo veljavni osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje). Obrazec podpišete pri upravnem delavcu, ki vaš podpis potrdi. Obrazec pošljete na REFERENDUM DRUGI TIR, pp. 122, 1000 Ljubljana.

Z 29. majem 2017 pa se zaključuje pobuda Predloga zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper- Divača Emila Pintarja imenovana DRUGI TIR. Ta deluje precej podobno Kovačičevi pobudi PROTI DVOJNI CENI ZA ENOJNI TIR št. ZR 738.

Elektronska oddaja vloge:

http://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=3125

Več informacij najdete na http://www.publishwall.si/vili.kovacic

 

Uredništvo