Problematika prometa Letuš – Hrašan

V uredništvu smo dobili pismo zaskrbljenih občanov zgornjega Letuša, ki jih predstavlja Mandelc Tone.

V pismu beremo o večkratnih pozivih, da se uredi cesta Letuš – Hrašan, saj se na njej kar naprej dogajajo nesreče.

Želijo si tudi pločnika, ki bi omogočal varno hojo otrokom in delavcem, ki uporabljajo avtobusni prevoz.

Kot opisujejo problem – morajo sedaj otroci zaradi varnosti hoditi po travniku, saj so bankine zelo ozke ali pa jih sploh ni več.

Da bi bila zadeva še bolj zapletena je ob cesti globok in širok jarek. Če se torej želijo pešci umakniti nevarnosti prometa, morajo preskočiti ta jarek in potem nadaljevati pot po travniku.

V pismu tudi opozarjajo, da je cesta na več krajih poškodovana in da je preobremenjena predvsem s tovornim prometom.

Kot dokaz so nam poslali tudi nekaj fotografij o nesrečah, ki so se zgodile na tem odseku.

Pogovarjali smo se z županom Občine Braslovče Tomažem Žohar, ki nam je pojasnil, kako je s to problematiko.

Omenjena cesta je državna in urejanje je pristojnosti direkcije za infrastrukturo.

Povedal je, da je ta pločnik uvrščen v ureditev celotne Logarske ceste, kot se imenuje projekt.

Nekatera dela bi morala biti opravljena že v letu 2018 in 2019, pa niso bila izvedena. Za celotno ureditev te problematične ceste je rok leto 2021.

Občina Braslovče podpira zahtevo krajanov Letuša in se zaveda nujnosti izgradnje tega pločnika.

Prav zaradi tega že potekajo dogovori z direkcijo za infrastrukturo in pristojnim ministrstvom.

Župan je poudaril, da so trenutno zadovoljni s sodelovanjem in prej omenjenimi pogovori in da se država odziva na njihove zahteve.

Omenil je še projekt most v Letušu – tam je predvidena širitev in je menda že v fazi priprav.

Če torej zaključimo optimistično – postopki so v teku, župan si na vse načine prizadeva zadevo pospešit in odzivnost ministrstva je tokrat boljša.

Ker je skrajni rok leto 2021 ima država še nekaj časa, da dane zaveze izpolni v korist prebivalcev, ki živijo na tem področju.

Problematiko bomo še nadalje spremljali in vas o vsem obveščali.

SAŠA novice