Priznanja občanom Šmartnega ob Paki

Foto: Vir:.https://www.smartnoobpaki.si/objava/569525

Pisali smo že o tem, da Občina Šmartno ob Paki v teh dneh praznuje svoj praznik. Imeli so tudi slavnostno sejo, na kateri so podelili priznanja in nagrade zaslužnim občanom in društvom.

Župan Janko Kopušar je v nagovoru poudaril hvaležnost, da lahko živijo v tako čudovitem in raznolikem okolju.

Ker je bila prireditev Vesela Martinova sobota zaradi zdravstvenih razmer odpovedana, jih je kot presenečenje obiskal Andrej Šifrer.

Poglejmo še nagrajence:

GRB občine Šmartno ob Paki
Ivan Povše, za izjemen prispevek na gospodarskem in družbenem področju.
PLAKETA občine Šmartno ob Paki
Športno rekreacijsko društvo Gavce V.V., ob 20-letnici delovanja na področju športa in rekreacije.
Tatjana Podgoršek, za prispevek k prepoznavnosti občine v medijskem prostoru.
PRIZNANJE ŽUPANA Občine Šmartno ob Paki
Marijana Polak, za prispevek k razvoju podjetništva.
Danilo Verzelak, za prispevek k razvoju planinstva.
Fanika Žgank, za aktivno delo in prispevek na humanitarnem področju.

PRIZNANJE ŽUPANA MLADIM
Tanja Glasenčnik, za izjemen šolski uspeh.
Žan Mauer, za izjemen šolski uspeh.
Alen Potočnik, za izjemen šolski uspeh.
Vika Trebičnik, za izjemen šolski uspeh.