Generacijski forum z občani je prinesel prve odgovore na izjemno pomembno vprašanje prihodnosti Šaleške doline – kako priti do prihrankov toplotne energije.

Občani potrebujejo več informacij o tem, kako se obnove lotiti in kateri ukrepi so zanje najprimernejši, zato so v Mestni občini Velenje za brezplačne nasvete vzpostavili Energetsko pisarno.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je podal apel, da država pripravi dodatne finančne spodbude za energetske sanacije, tako za lastnike nepremičnin kot za lokalno skupnost ter da se za prebivalce Šaleške doline namenijo dodatna sredstva za preobrazbo iz Podnebnega sklada.

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je uvodoma povedal:

»Pred tremi leti smo začeli z generacijskimi forumi, ki so se izkazali za primer dobre prakse za izmenjavo mnenj in pogledov z občani. Danes bomo spregovorili o zelo obsežnem projektu in procesu, za katerega se zavedamo, da potrebujemo podporo in široko sodelovanje. Cilj preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja je, da imamo po končani tranziciji zelene, obnovljive alternativne vire toplotne oskrbe, da imamo prenovljen daljinski sistem z minimalnimi izgubami in da so vse stavbe na območju občine energetsko sanirane. Samo to je recept za ekonomsko vzdržen sistem za vse uporabnike in hkrati pot do novega, zelenega vira za toplotno oskrbo Šaleške doline.«

Podporo projektu je izrekel tudi direktor Urada za spodbujanje zelenega prehoda z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo Klemen Košir: »Zavedamo se, da bo za občane potrebno olajšati dostop do sredstev, poenostaviti in pospešiti postopke, urediti bolj privlačne spodbude, ki bodo dodatna motivacija za energetsko prenovo stavb.«

Župan Peter Dermol je izpostavil, da imamo v zadnjem obdobju na ministrstvu primerne sogovornike:

»V Šaleški dolini si zaslužimo, da se sredstva, ki se stekajo v podnebni sklad, končno začnejo vračati nazaj v obliki subvencij, saj si želimo zanesljiv finančni vir, ki bi nam omogočil lažji prehod. Če ne bo dodatne spodbude, se bojim, da ne bomo uspešni.«

Župan je pozval direktorja Urada za spodbujanje zelenega prehoda, da preda naš poziv predsedniku vlade dr. Robertu Golobu in pristojnemu ministru mag. Bojanu Kumru, da res poskušajo najti dodatni in zanesljiv vir sredstev, ki bo zagotavljal spodbude za uspešno energetsko sanacijo.

V okviru preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja želimo najprej vzpodbuditi občane, da pristopijo k energetskim sanacijam svojih nepremičnin; apeliramo na Vlado RS, da zagotovi poseben fond sredstev za energetske sanacije; do konca leta 2023 pripraviti program sanacij vseh zgradb v občini (javnih in zasebnih); iščemo rešitve za financiranje priprave dokumentacij iz sredstev Evropske investicijske banke; v naslednjih petih letih želimo zmanjšati izgube in porabo toplotne energije za vsaj 30 % in preiti na nizkotemperaturni režim; optimizirati sistem, ki bo zagotovil stabilen in cenovno ugoden vir tudi v prihodnje, saj bi do leta 2030 v celoti izstopili iz premoga in prešli na zelene vire energije.

V teku razprave se je pokazalo, da občani potrebujejo več informacij in konkretne napotke glede energetske prenove svojih domov, zmanjšanja porabe in stroškov energije ter glede možnosti pridobitve subvencij za energetske prenove, zato smo že pred časom vzpostavili Energetsko pisarno.

 

Za občane brezplačni nasveti so na voljo v pisarni, ki deluje na naslovu Šaleška cesta 18d (poleg poslovnih prostorov Habita).

Osebno svetovanje poteka vsak ponedeljek od 9. do 13. ure in vsako sredo od 13. do 17. ure. Občanke in občani lahko svetovalce kontaktirajo tudi po elektronski pošti ([email protected]) ali po telefonu (070 91 60 77).

V naslednjih tednih bodo vsi občani prejeli letak, na katerem bomo predstavili, kako se obnove lotiti in kateri ukrepi so zanje najprimernejši. Prav tako bomo praznično publikacijo Pozdravljena, prihodnost namenili preobrazbi in energetskim sanacijam.

 

Posnetek Generacijskega foruma z občani – Skupaj do prihrankov toplotne energije je na voljo na tej povezavi.

Spletno uredništvo

VIR: Mestna občina Velenje