PREDVIDENA PODRAŽITEV TOPLOTNE ENERGIJE ZA ŠALEŠKO DOLINO. KOLIKŠEN PA BO DVIG ZA KONČNEGA ODJEMALCA?

foto HSE

SPOROČILO ZA JAVNOST KOMUNALNEGA PODJETJA VELENJE

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., in Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., obveščata, da sta gospodarski spor zaradi odstopa Termoelektrarne Šoštanj, d.o.o., od Pogodbe o dobavi toplotne energije z dne 4. aprila 2008 sporazumno rešila v mediaciji s sklenitvijo sodne poravnave in nove, dolgoročne Pogodbe o dobavi toplotne energije in sistemske vode. Tako so zapisali na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje.

Do spora med Komunalnim podjetjem Velenje in Termoelektrarno Šoštanj je prišlo julija leta 2015, ko je Termoelektrarna Šoštanj hotela odpovedati pogodbo iz leta 2008 in podražiti daljinsko ogrevanje. Komunalno podjetje Velenje je s sodnimi postopki in naknadno s sklepi Agencije za energijo dvig cene toplotne energije uspelo odložiti. Z novim sklepom pa je sedaj Agencija za energijo dala zeleno luč Termoelektrarni Šoštanj za podražitev toplotne energije.

foto KPV

 

VIŠJA CENA TOPLOTNE ENERGIJE S 1. MAJEM

AGENCIJA ZA ENERGIJO JE TERMOELEKTRARNI ŠOŠTANJ POTRDILA POVIŠANJE CENE TOPLOTNE ENERGIJE

Na spletni strani Komunalnega podjetja Velenje so zapisali, da se je v torek, 25. aprila 2017, Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., seznanil z novo nakupno ceno toplotne energije na podlagi sklepa Agencije za energijo, ki je Termoelektrarni Šoštanj potrdila povišano ceno toplotne energije za namene daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Nova povprečna cena znaša 17,25148 evra na megavatno uro, kar pomeni 57-odstotno povišanje glede na obstoječo ceno, ki je znašala 11 evrov na megavatno uro. Nova nakupna cena začne za Komunalno podjetje Velenje veljati s 1. majem 2017.

 

SVET USTANOVITELJEV POVIŠANJU NASPROTUJE, CENA TOPLOTNE ENERGIJE PA MORA VKLJUČEVATI TUDI ODŠKODNINO ZARADI NEGATIVNIH VPLIVOV NA OKOLJE

foto AZE

Svet ustanoviteljev in lokalnih skupnosti tolikšni podražitvi toplotne energije nasprotuje, takšen dvig pa je zanje povsem neupravičen in neutemeljen, zahtevali naj bi dodatna pogajanja za znižanje cene z vodstvom Holdinga slovenskih elektrarn (HSE). Vztrajajo, da mora nova cena toplotne energije vključevati tudi odškodnino zaradi negativnih vplivov na okolje. To je bilo predlagano in obljubljeno s strani prejšnjega vodstva HSE.

 

Izgradnjo Bloka 6 je lokalna skupnost podprla s ciljem zmanjšanja stopnje onesnaženosti, izboljšanja kakovosti in energetske učinkovitosti, saj naj bi bilo za enako količino proizvedene energije porabljeno približno za 30 odstotkov manj premoga. Posledično to pomeni, da je bilo pričakovati znižanje stroškov za proizvodnjo toplotne energije in s tem nižjo ceno za uporabnike komunalnih storitev.

 

PORAJA SE DVOM GLEDE PRAVILNEGA IZRAČUNA CENE TOPLOTNE ENERGIJE

Občine dvomijo v pravilnost izračuna nove cene toplotne energije, zato skušajo s strani Agencije za energijo pridobiti podatke, ki so bili uporabljeni kot stroški za oblikovanje cene toplotne energije.

Potrjena cena pa niti ni dokončna, saj morajo v Termoelektrarni Šoštanj kadar imajo težave z obratovanjem, vročo vodo za Šaleško dolino zagotavljati s plinskima turbinama, kar pa pomeni še dodaten dvig cene.

Lokalne skupnosti želijo prebivalcem Šaleške doline zagotoviti zanesljivo oskrbo po primerni stroškovni ceni, zato bodo za oblikovanje cene toplotne energije zahtevali še dodatna pogajanja, so še sporočili na Komunalnem podjetju Velenje.

Poraja se vprašanje, kako uspešne bodo lokalne skupnosti pri pogajanjih s HSE in kakšen bo dvig cene za lokalne uporabnike.  

RAZVILA SE JE ŽIVAHNA DISKUSIJA NA TEMO PODRAŽITVE TOPLOTNE ENERGIJE

Na spletni strani www.velenje.com se je na temo podražitve toplotne energije razvila živahna diskusija, ki se prične z “TEŠ hoče dvigniti ceno toplotne energije za 57 %- a zdaj bi pa zgubo pokrivali z dvigom cen, to je zato, ker moramo vdihavat smrad elektrarne, a so čisto nori?” Drugi uporabnik je zapisal: “In kje so sedaj delovna mesta, priložnost za mlade, svetla prihodnost, predvsem pa cenejša energija in ogrevanje?” Ostali, ki pa se niso strinjali, pa so bili sovražniki napredka, razvoja, Premogovnika, svetle prihodnosti in celo Šaleške doline. Spet drugi pa opozarja “…res moramo protestirat, dovolj je izkoriščanja in plačevanja tujih grehov in lopovščin.”