Na včerajšnji novinarski konferenci sta poslanca SDS mag. Karmen Furman in Zvone Černač spregovorila o predlogu poslancev SDS za uzakonitev božičnice ter predlogu vladi za takojšnjo odpravo pomanjkljivosti zakona o dolgotrajni oskrbi.

Glede na dosedanjo neučinkovitost vlade je očitno, da pravice v okviru dolgotrajne oskrbe, ki so bile z novim zakonom aktualne vlade zamaknjene, niso oz. ne bodo uveljavijene v postavljenih rokih: pravica do oskrbovalca družinskega člana, pravica do dolgotrajne oskrbe na domu, pravica do dolgotrajne oskrbe v institucijah, pravica do denarnega prejemka in ostale.

Zvone Černač je uvodoma dejal: “Ko smo pred 10 dnevi vložili zahtevo za sklic izredne seje DZ o neizvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi, si nismo predstavljali, da je stanje tako slabo. Po skoraj petih mesecih od uveljavitve prve izmed pravic, niti 1 od 1300 prijavljenih, ki so oddali vloge za oskrbovalca družinskega člana, tega še ne more uživati.”

Zakon Golobove vlade je bistveno slabši, zamika uresničevanje pravic in uvaja nove dajatve, saj bo ljudem pobral vsaj 600 milijonov eur letno,” je bil kritičen poslanec Černač.

Černač je dodal: “V SDS z našim predlogom želimo pomagati tako ministrstvu kot vladi, da čimprej odpravita formalne in ostale ovire za nemoteno uveljavljanje pravic iz zakona o dolgotrajni oskrbi in da poskrbita, da ne bo prišlo do kolapsa sistema. Predlagamo, da možnost vključitve med oskrbovalce družinskega člana dobijo tudi upokojenci, česar zakon danes ne omogoča.”

Poslanci SDS so v parlamentarno proceduro vložlii tudi predlog sprememb pokojninskega zakona, s katerim prvič v zgodovini Slovenije  predlagajo, da bi vsem upokojencem uzakonili božičnico v višini najmanj 50% višine letnega dodatka, kar bi pripomoglo k izboljšanju njihovega položaja.

Mag. Karmen Furman je izpostavila: “Menimo, da so slovenski upokojenci v času vlade dr. Roberta Goloba ena izmed najbolj zapostavljenih skupin državljanov, zato med drugim predlagamo uzakonitev božičnice za upokojence.

Izstopa pa tudi podatek, da je od skupno 531.096 upokojencev, ki so v aprilu 2024 prejemali starostno, delno, invalidsko, družinsko ali vdovsko pokojnino, kar 309.277 oziroma 58,23 % takšnih, ki so prejemali pokojnino nižjo od 900,01 evrov oziroma nižjo od praga tveganja revščine. Zagotovljena pokojnina in zagotovljena vdovska pokojnina v višini 748,27 evrov prav tako ne dosegata praga tveganja revščine oziroma je znesek zagotovljene pokojnine in zagotovljene vdovske pokojnine za kar 154,73 evrov nižji od praga tveganja revščine.

“Vlada dr. Roberta Goloba se je zavezala, da bo izpeljala pokojninsko reformo, vendar so bila do zdaj na vladi sprejeta zgolj za izhodišča za pokojninsko reformo. Časovnica pa se, kakor tudi pri ostalih napovedanih reformah, neprestano zamika,” je opozorila Karmen Furman. 

Furmanova, ki je v nadaljevanju navedla višine božičnic, ki jih bodo upokojenci prejeli, če bo zakon sprejet:

–                višina pokojnine do 650 evrov – 460 evrov letnega dodatka in posledično bi bila višina božičnice 230 evrov;

–                 od 650,01 evrov do 780 evrov – 320 evrov letnega dodatka in posledično bi bila višina božičnice 160 evrov;

–                od 780,01 do 920 evrov – 260 evrov letnega dodatka in posledično bi bila višina božičnice 130 evrov;

–                od 920,01 do 1.110 evrov – 210 evrov letnega dodatka in posledično bi bila višina božičnice 105 evrov;

–                nad 1.110 evrov – 150 evrov letnega dodatka in posledično bi bila višina božičnice 75 evrov.

 

 

Spletno uredništvo