Pokrivanje obraza na javnih mestih predstavlja varnostni problem in nelagodje za mimoidoče. Zato je zaradi občutka varnosti pri tej problematiki potrebno zagotoviti najvišje možne standarde.

Poslanec Žan Mahnič je na vlado naslovil pisno poslansko pobudo za določitev prepovedi nošenja burk in nikaba v javnosti.

Celotno poslansko pobudo objavljamo spodaj:

Pokrivanje obraza na javnih mestih predstavlja varnostni problem in nelagodje za mimoidoče. Zato je zaradi občutka varnosti pri tej problematiki potrebno zagotoviti najvišje možne standarde.

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US, 47/19 in 153/21 – odl. US) v 41 členu opredeljuje način ugotavljanja identitete. Policisti identiteto osebe ugotavljajo tako, da osebo na primeren način ustavijo in ji pojasnijo razlog ustavitve ter nato zahtevajo izročitev javne listine z njeno fotografijo, ki jo je izdal državni organ, da listino pogledajo ter primerjajo in preverijo podatke v ustreznih evidencah. V kolikor je oseba zakrita ali zamaskirana, smejo policisti zahtevati, da se odkrije, zato da lahko nedvomno ugotovijo njeno identiteto. Omenjena določba daje policiji možnost, da lahko preverijo identiteto osebe, ki ima zakrit obraz. Vendar to še ne prispeva k zagotavljanju varnosti kot bi bilo pričakovano ravnanje v luči temeljnega vprašanja obstoja in razvoja Republike Slovenije, zagotavljanja varnosti državljank in državljanov ter premoženja. Pravica do varnosti ima razvojno dimenzijo in od varnosti bo odvisen nadaljnji razvoj vsake države v Evropi.

Zato bi bilo potrebno aktivno oblikovati rešitve za temeljna varnostna vprašanja. To še toliko bolj, ker gre pri tem tudi za vprašanja obstoja in razvoja Republike Slovenije.

Prepoved nošenja burk in nikaba sledi odločitvi Evropskega sodišča za človekove pravice. Slednje je potrdilo odločitev francoskega sodišča o prepovedi nošenja burk in nikaba v javnosti in zavrnilo pritožbo Francozinje, da je kršena njena pravica do svobodnega izražanja vere. Sodišče je poudarilo, da je spoštovanje pogojev za skupno življenje legitimen cilj za uvedbo tovrstnega ukrepa.

V Avstriji je oktobra 2017 začela veljati prepoved nošenja burk in nikaba, muslimanskih oblačil, ki zakrivata obraz. Ženske, ki jih bo ustavila policija in ne bodo želele razkriti obraza, so od uveljavitve te prepovedi v Avstriji kaznovane z denarno kaznijo 150 evrov. Avstrijska vlada je ob sprejemu te prepovedi trdila, da novi zakon prispeva k ohranjanju avstrijskih vrednot in spodbuja vključevanje v družbo, čeprav je tovrstna oblačila redko videti v javnosti. To pravilo je predstavljalo t.i. paket integracijskih politik.

Vladi Republike Slovenije zato predlagam, da čim prej v Državni zbor posreduje besedilo zakona, s katerim bi prepovedali nošenje burk in nikaba v javnosti, saj je za zagotavljanje varnosti potrebno sprejeti najvišje možne standarde.

 

 

 

Spletno uredništvo