V skladu s 17. v povezavi z 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje objavljamo naslednje pisno vprašanje oziroma pobudo glede Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ZTuj-2G, EPA 681-IX, nujni postopek.

Simon Dobaj sprašuje:

V medijih sem zasledil, da je Vlada RS na predlog Ministrstva za notranje zadeve sprejela oziroma določila novelo Zakona o tujcih. Iz vsebine je razvidno, da rahlja pogoje za prebivanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji. Predlog novele Zakona o tujcih ponovno uvaja brezplačno financiranje tečajev za vse kategorije tujcev. Prav tako odpravlja tudi obvezno periodično preverjanje izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti s strani upravne enote, ki je pristojna za odločanje.

Ob tem velja poudariti, da na spornost omenjenih rešitev opozarja npr. Mestna občina Kranj, ki že več let opozarja na velike izzive občin zaradi povečanega priseljevanja tujcev, opozarja, da nujnega postopka sprejema novele Zakona o tujcih brez širše javne razprave in tudi nekaterih predlaganih omilitev pogojev ne podpira. In sicer »Predvsem z vidika, da je celotna zakonodaja, ki ureja ta postopek, nedorečena in pušča občine same, da se spopadajo z negativnimi posledicami priseljevanja, predvsem v šolstvu in zdravstvu.« Opozarjajo tudi na primere zlorab prijav prebivališča.

Prav tako sem zasledil, da se je na omenjeni predlog odzvala Mestna občina Velenje, ki je opozorila: »Zaradi splošne draginje v današnjem času opažamo, da se število prosilcev na področju socialnih transferjev povečuje in zato izražamo utemeljeno skrb za zagotavljanje zadostnih sredstev tako v občinskem proračunu kot v proračunu Republike Slovenije, če se ukine periodično preverjanje izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti s strani upravne enote za tujce. Menimo, da bi takšna sprememba zakona prinesla dodatne finančne obremenitve občinskemu in državnemu proračunu.«

Predlog novele Zakona o tujcih prinaša nepremišljene rešitve, ki so bile predlagane brez širše javne razprave in v škodo državljank in državljanov.

V zvezi z navedenim sprašuje naslednje:

  1. Kakšno je mnenje MO Velenje do vsebine Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, ki rahljajo pogoje za prebivanje in delo tujcev v Sloveniji – odpravlja na primer obvezno periodično preverjanje izpolnjevanja pogoja zadostnih sredstev za preživljanje po uradni dolžnosti s strani upravne enote, ki je pristojna za odločanje?
  2. Ali je bila MO Velenje pozvana k sodelovanju oziroma mnenju do vsebine novele Zakona o tujcih?
  3. Ob tem dajem pobudo, da MO Velenje sprejme stališče do omenjene vsebine Zakona o tujcih in opozori na nepremišljene rešitve, ki se sprejemajo po nujnem postopku, brez javne razprave.
Spletno uredništvo