Predlog novele Zakona o rudarstvu

Foto: Simbolična slika (VIR:.pixabay.com)

Vlada je na včerajšnji dopisni seji sprejela predlog novele Zakona o rudarstvu, ki ga bo posredovala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Predlagana novela se osredotoča predvsem na odpravo pomanjkljivosti, ki jih je vsebovala prvotna različica zakona.

Določena področja te problematike pa še dodatno in na novo urejajo. To bo v pomoč načrtovanjem na lokalnem nivoju ministrstva, prav tako pa tudi Geološkemu zavodu Slovenije.

Predlog zakona predvideva naslednje poglavitne rešitve:

– opredelitev nekaterih novih pojmov, ter jasna opredelitev takšnih, ki so se lahko različno interpretirali,

– prepoved obsežnega hidravličnega lomljenja,

– opredelitev vloge Geološkega zavoda pri pripravi splošnih in konkretnih smernic v postopkih občinskega in državnega prostorskega načrtovanja,

– določitev nadomestila za pridobljeno mineralno surovino za zavezanca sanacije nelegalnega kopa,

– bolj jasna ureditve nekaterih vprašanj v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice,

– bolj jasna ureditev pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del in opredelitev posebnosti pri izvedbi državnih projektov,

– poenostavitev in do-regulacija popolne in trajne opustitev izvajanja rudarskih del,

ureditev podaljšanja obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje v nekaterih specifičnih primerih.