Pred poletjem Evropsko Zeleno potrdilo!

Foto: pixabay.com

Evropa je končno sprejela odločitev o tako imenovanem Zelenem potrdilu, ki bo omogočalo lažje prehajanje mej.

Potrdilo bo zajemalo podatke o:

– cepljenju proti virusu,

– prebolevnosti virusa,

– ali testiranju.

Takole sporoča naša vlada:

“- Digitalno zeleno potrdilo se bo izdajalo v okviru sistema eZdravje na podlagi podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih. Preko zVEM portala bo dostopno pacientom s SMSPass mobilno identiteto ali digitalnim potrdilom.

– Do DZP bodo lahko dostopali tudi izvajalci zdravstvene dejavnosti z dostopom do Centralnega registra podatkov o pacientih.

Dostop do potrdila bo možen tudi za pooblaščene osebe na NIJZ, ki bodo lahko na zahtevo izdajale potrdilo in ga posredovale po pošti. Rešitev bo izdelana najkasneje do konca junija 2021.”

Vlada v nadaljevanju pojasnjuje zakaj je posedovanje tega potrdila ključnega pomena:

“Povečanje deleža SmsPass uporabnikov je ključno, saj bodo DZP za potovanje izven Slovenije uporabljali vsi testirani, cepljeni in prebolevniki, zato je nujno da se čim večjemu krogu prebivalcev zagotovi enostaven dostop do pridobitve varne elektronske identitete, da lahko do potrdila kadarkoli dostopajo sami. Za zagotovitev administrativne razbremenitve izvajalcev zdravstvene dejavnosti (predvsem timov izbranih osebnih zdravnikov) je nujno, da se vmesni čas do začetka izdaje DZP izkoristi za čim širšo omogočanje dostopnosti prebivalcev do mobilne identitete, ki bo omogočala samostojen dostop do DZP kjerkoli in kadarkoli. S tem namenom se želi zagotoviti čim širšo mrežo točk, kjer lahko osebe oddajo obrazce za pridobitev SMSPass mobilne identitete.

Pri tem sicer DZP ne bo edino potrdilo, ki bo omogočalo prehod meje, saj bodo še naprej za prestop meje zadostovala tudi dokazila, ki jih prebivalci danes že imajo (kartončki o cepljenju, potrdila zdravnikov), vendar kljub temu zaradi lastnosti DZP, da omogoča preverbo verodostojnosti in zato omogoča hitrejši in enostavnejši postopek pri prehodu meje, ocenjujemo, da bo delež prebivalcev, ki ga bodo hoteli imeti čim prej, znaten.”