Pospešeni razvoj v Občini Mozirje

Foto: pixabay.com

Tretja Janševa vlada je prepoznala velik pomen lokalne samoupravne skupnosti. Občine so središče razvoja Slovenije, saj v največji meri skrbijo za lokalni razvoj. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov Vlada RS dolgoročno pomaga k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Izredno pomembna proračunska postavke vsake občine je povprečnina, ki daje občinam dodaten investicijski potencial za tiste projekte, katere vsaka posamezna občina prepozna kot prednostne.

Povprečnina v Občini Mozirje bi na podlagi načrtov KUL koalicije in Marjana Šarca leta 2020 znašala 2.654.331 evrov. Ta znesek je Šarčeva vlada zbrala potem, ko je bilo takratnemu ministru Bertonclju s strani Šarca naročeno, da naj »napraska« kar se da. Očitno je, da Andrej Bertoncelj ni znal prav dobro »praskati«, saj sta vlada Janeza Janše in njen finančni minister, mag. Andrej Šircelj, ki prihaja iz vrst SDS, za leto 2020 Mozirju zagotovila povprečnino v višini 2.811.353 evrov, kar je povišanje za več kot 150.000 evrov!. Vlada Janeza Janše pa se pri tej številki ni ustavila, ampak je za leto 2021 Mozirju zagotovila 2.859.677. evrov, za leto 2022 pa že 2.972.489 evrov, kar pomeni dodatno povišanje za več kot 110.000 evrov. Dodatna sredstva bo Mozirje prejelo tudi v letu 2023.

V izvajanju ali načrtovanju pa so naslednji projekti v Mozirje:

 

Za projekte, ki so se že, ali se še bodo realizirali v vaši občini, kliknite na spodnjo povezavo:

Link: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/pregled-vladnih-projektov-za-razvoj-obcin/