Pomoč vinogradnikom in sadjarjem po lanski pozebi

Lanska aprilska pozeba je močno prizadela sadjarje in vinogradnike, saj je bilo uničeno kar precej grozdja in sadja, saj je ugotovljena škoda znašala kar 46,8 milijona evrov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, bo na podlagi podatkov iz aplikacije Ajda, poslala obrazec za pomoč vsem, ki so imeli stopnjo poškodovanosti vsaj 60 odstotkov.

Če obrazca ne boste prejeli, lahko uporabite obrazec, ki je objavljen na spletni strani agencije.

Izpolnjen in podpisan obrazec, z dodanimi prilogami je potrebno oddati na agencijo Takšen obrazec potem šteje kot zahtevek za dodelitev pomoči.

Rok za obdelavo obrazcev in izdajo odločb je šest mesecev od vložitve obrazca.

Kot zanimivost: pristojne službe so lansko pozebo obravnavale kot 100-letni pojav, pa čeprav je bila podobna pozeba tudi v letu 2016. Tako lahko torej govorimo o dveh zaporednih  100-letnih pojavih.