Prizadeti v ujmah v Sloveniji v mesecu juliju in avgustu v občinah Žalec, Prebold, Braslovče, Polzela, Tabor in Vransko lahko oddate vlogo za sofinanciranje nakupa najnujnejših sredstev in izvedbo najnujnejših obnovitvenih del na stanovanjskih objektih zaradi močnih neurij z dolgotrajnimi nalivi, močnim vetrom, točo in poplavljanjem hudournikov, od 12. julija do 5. avgusta 2023.

VLOGA A: prizadeti v ujmi od 12. julija do 2. avgusta 2023

Vloga je na voljo tukaj.

Stopnja 1: V primeru popolnoma uničenih stanovanj ali hiš, kjer ste lastnik ali solastnik, je višina sredstev od 8.000 do 15.000 evrov.

Stopnja 2: Za poškodovane strehe, ostrešja in prizadete stanovanjske prostore (pohištvo, bela tehnika, inštalacije, talne obloge itd.) bo višina sredstev znašala od 2.000 do 8.000 evrov.

Stopnja 3: Za sanacijo zalitih kletnih prostorov, poškodovane infrastrukture (peči, grelci, vodovod, uničena kurjava itd.) ter fasade, oken in vrat, je na voljo pomoč v višini od 1.000 do 2.000 evrov.

Stopnja 4: V primeru delno odkritih streh, uničenih zalog hrane ali kurjave ter poškodovanih sten in tal, je višina sredstev od 500 do 1.000 evrov.

 

VLOGA B: prizadeti v poplavah od 3. do 5. avgusta 2023

Vloga je na voljo tukaj.

Stopnja 1: Za trajno uničene hiše ali stanovanja, ki so praktično neobnovljiva, in zahtevajo nadomestno bivališče, bo višina pomoči znašala 3.000,00 evrov.

Stopnja 2: V primeru poplavljenih stanovanjskih etaž bo višina pomoči znašala 1.500,00 evrov.

Stopnja 3: Za poplavljene kletne prostore bo višina pomoči znašala 500,00 evrov.

 

Višina sredstev za posameznega prosilca je omejena glede na škodno stopnjo, ki je nastala na njihovih stanovanjskih objektih.

Prosimo vse oškodovance, da svoje vloge za pomoč oddajo na pristojno občino, lokalno izpostavo Karitas, Rdečega križa in EHO Podpornice najkasneje do 28. avgusta 2023. Vlogo lahko oddate osebno v sprejemni pisarni RKS – OZ Žalec, Hmeljarska ulica 3, Žalec ali po pošti. Vsak posamezen upravičenec bo prejel pomoč na podlagi sklepa ene od omenjenih organizacij, pri čemer se bodo upoštevala tudi že prejeta sredstva iz naslova dobrodelnih organizacij.

Višina dodeljenih sredstev ne sme presegati vrednosti ocenjene škode, če je ta znana. Če bo vsota višine odobrenih sredstev presegala razpoložljiv znesek javnih sredstev iz vladnega sklepa, bo dodelitev sredstev ustrezno prilagojena. Prav tako pa se bo pri neuporabljenih javnih sredstvih povečala odobrena višina pomoči za prvo in drugo škodno stopnjo.

Posamezna območja bo bila prizadeta v neurjih v mesecu juliju in poplavah v avgustu 2023, zato lahko isti vlagatelj vloži vlogo A in B.

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Probold