Občane obveščamo, da za namen ocenjevanja škode po poplavi 2023, ni potrebno predhodno izpolnjevanje obrazcev za popis škode, saj bodo do vas prišli občinski svetniki s svojimi ekipami popisovalcev škode v občini Ljubno.

Kljub temu vas prosimo, da si obrazce za popisovanje škode dobro pogledate in za popisovalce na terenu pripravite vse potrebne podatke, saj bodo v veliko pomoč komisiji, ki bo prišla na ogled na teren k vsakemu poplavljenemu objektu! Ogledi komisije na terenu se bodo začeli  od 22. 8. 2023 naprej.

Obstajajo 3 različne vrste obrazcev: 

Obrazec 1: OCENA ŠKODE NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠIH IN GOZDOVIH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI

Obrazec 3: OCENA  ŠKODE NA STAVBAH,  POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI

Obrazec 4: OCENA  DELNE ŠKODE NA STAVBAH, POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI

Obrazec 5: OCENA  ŠKODE NA GRADBENIH INŽENIRSKIH OBJEKTIH (transportna infrastruktura, distribucijski cevovodi, vodni objekti in drugo), POVZROČENE PO NARAVNI NESREČI

Za poškodbe gozdnih zemljišč (in vlak) se obrnite na Zavod za gozdove Slovenije na Območno enoto Nazarje.

Pri popisu škode se ne popisuje pohištvo, bela tehnika, elektronske naprave itd. Občane prav tako obveščamo, da občinska uprava ne zbira pohištva, bele tehnike, itd. in da naj se občani in občanke pa tudi solidarni ljudje, ki ponujajo različno pohištvo, belo tehniko itd. obrnejo na Rdeči križ, Karitas oz. naj se angažirajo sami, saj na socialnem oomrežju Facebook obstajajo številne zelo številčne in aktivne skupine, kjer je dogovor o prevzemu direkten in zelo enostaven:

 

Kontakti občinskih svetnikov Občine Ljubno:

Ditka Plesnik 030 607 585 Ljubno ob Savinji
Paul Orešnik 041 720 511 Ljubno ob Savinji
Jože Slatinšek 031 646 721 Ljubno ob Savinji
David Kramer 041 709 842 Ljubno ob Savinji
Jure Dobovičnik 041 558 769 Ljubno ob Savinji
Rok Prušnik 051 245 439 Savina
Franc Fricelj 070 859 841 Okonina, Meliše
Jože Orešnik 041 519 643 Primož, Planina
Klemen Juhart 041 578 918 Planina, Ter
Miroslav Ermenc 041 783 539 Radmirje, Juvanje
Janko Podkrižnik 041 524 133 Radmirje, Juvanje

 

 

Spletno uredništvo

VIR: Občina Ljubno