Pogajanja v Gorenju soglasno podaljšana

Pisali smo že  o pogajanjih med predstavniki uprave Gorenja in reprezentativnim sindikatom, glede celovite prenove podjetniške kolektivne pogodbe.

V skupnem dialogu so že močno zbližali stališča o odprtih vprašanjih. Ker pa jim do zastavljenega roka še ni uspelo uskladiti končnega zapisa nove kolektivne pogodbe, so soglasno podaljšali pogajanja.

Obe pogajalski strani se strinjata, da je kakovostna in učinkovita prenova kolektivne pogodbe nujna, saj le na takšen način lahko pričakujejo učinkovit razvoj podjetja.

Sklenili sta dogovor, da se pogajanja podaljšajo do konca letošnjega maja.